2023-08-23 14:48:55

Noorsootöö spetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Sinu rolliks noorsootöö spetsialistina on:
• Korraldada ja koordineerida noorsootööd (sh huvitegevuse ja huvihariduse) Anija vallas.
• Tegeleda laste ja noorte sotsiaal-, kultuurilise- ja tervisekasvatuse korraldamisega (sh projektid).
• Nõustada lapsevanemaid ja haridusasutusi lapse lasteaia või kooli valikul.
• Organiseerida erivajadustega laste paigutamist lasteaeda, kooli või õpilaskodusse.
• Töötada EHIS-e registris Anija valla volitatud isikuna, sh koolikohuslaste väljaselgitamine.
• Tegeleda koolikohustust mittetäitvate õpilastega.
• Arvestuse pidamine õpilastest, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes.
• Selgitada välja õpilased, kes vajavad transporti kooli.
• Valla haridustoetuste (õppe- ja ranitsatoetus, sõidusoodustus) väljaselgitamine ja toetuse arvestamine STAR programmis.
• Osaleda lasteaedade hoolekogude töös.
• Rakendada noortegarantii tugisüsteemi võimalusi.

Ootused kandidaadile

Oled suurepärane kandidaat, kui Sul on:
• Haridusalane, noorsootöö või sotsiaaltöö kõrgharidus.
• Teadmised oma töövaldkonda puudutavatest õigusaktidest.
• B-kategooria juhiload.
Kasuks tuleb Sinu:
• Varasem töökogemus hariduse või noorsootöö valdkonnas.
• Eesti keele oskus kõrgtasemel.
• Vene keele valdamine ametialase suhtluse tasandil.
• Arvutioskused: tekstitöötlus, elektronposti kasutamise oskus, arvutiprogrammi STAR valdamine.
• Väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus.
• Isiklikud omadused: tolerantsus, pühendumus, pingetaluvus, empaatiavõime, otsustusvõime, vastutus- ja kohusetunne, koostöö- ja motiveerimisvõime.

Ettevõte pakub

Pakume Sulle:
• Võimalust oma ideede teostamiseks tehes huvitavat ja mitmekesist tööd.
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda.
• Motiveerivat töötasu ja abi sisse-elamisel.
• 35 kalendripäeva põhipuhkust.
Kui eelnev kõnetas Sind, saada palun oma CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja lühike motivatsioonikiri koos palgasooviga 21. juuliks 2019 ja kandideeri teenistuskohale läbi CV Keskuse portaali