2023-08-23 14:48:55

Muusikaõpetaja

CVKeskus.ee klient
Ristiku Põhikool on põhikooli riikliku õppekava alusel põhiharidust andev üldhariduskool Põhja-Tallinna linnaosas ning võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Arhitektuuriväärtuslikku koolihoonesse on rajatud kaasaegne õpi- ja töökeskkond. Koolis on esikohal õppijakesksus ja õppija võimestamine. Õppetöös väärtustatakse õpilase kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, loovuse ning suhtlemis- ja koostööoskuste arendamist.

Ristiku Põhikoolis on väärtustatud koolirõõm – nii õppijate kui ka õpetajate heaolu. Koolis on hooliv, koostöine ja demokraatlik organisatsioonikultuur.

Koolis on lisaks tavaklassidele tõhustatud toe ja eritoe klassid. Klassi suurus sõltuvalt klassitüübist on kuni 20 õpilast.

Töö kirjeldus

Muusikaõpetaja ametikoht, mis hõlmab muusikatundide läbiviimst, kooli ühisüritustel osalemist koostöös huvijuhiga, võimalust arendada kooritegevust.

  • Tööülesanded vastavalt ametijuhendile
  • Töötamine täistööajaga alates 01.09.2024
  • Keeleoskus: eesti keel - nõutud kõnes ja kirjas C1 - väga hea
  • Vastavus kvalifikatsiooninõuetes sätestatud nõuetele

Ootused kandidaadile

Ootame oma meeskonda rõõmsameelset ja koostöötahtega õpetajat, kellele meeldib töö lastega nii tava-, tõhustatud kui ka eritoe klassides.

Ettevõte pakub

  • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
  • Loomingulist tööd
  • Ühiseid meeskonnaüritusi
  • Tööalast koolitust