2023-08-23 14:48:55

Meister

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Töö põhieesmärk onavatava Väo karjääri tootmise käivitamine ja juhtimine.

Karjäärimeistri põhiülesanded on:

Tootmistegevuse efektiivne korraldamine, tootmise planeerimine toodete, fraktsioonide ja koguste lõike;

Probleemide kiire lahendamine, töö organiseerimine vastavalt kujunenud olukorrale;

Tootmistegevuseks vajaliku tehnika, personali ja muude ressursivajaduste kaardistamine ja vajaduste kommunikatsioon;

Maavara väljastamiseks vajalike ettevalmistustööde organiseerimine (katenditööde korraldamine, ladude planeerimine);

Tehnika korrashoiu tagamine, hooldustööde korraldamine, remontide kaardistamine ja koostöö tehnikaüksuse meistri jaallhankijatega;

Aruannete koostamine vastavalt ette antud korrale ja põhjadele;

Karjääri töökorralduse juhtimine ja arendamine;

Kulude kontroll, kulukokkuhoiu ettepanekute tegemine ja elluviimine;

Tegevuste koordineerimine teiste üksustega (kvaliteet, mäendus, müük, tehnika) ning kontroll karjääris olevate allhankijatetegevuse üle.

Ootused kandidaadile

•Tunned hästi tootmist ning mõistad karjääristoimuvaid protsesse;

• Sul on varasem edukas meeskonna juhtimisekogemus;

• Sul on tehnilist taipu ning omad varasemattehnikaga töötamise kogemust;

• Oled hea suhtleja, oskad töötada meeskonnas ningtalud pinget;

Kasuks tuleb mäendusalane haridus või kutsetase,varasem kogemus valdkonnas või sidusvaldkonnas.

Ettevõte pakub

• Põnevat tööd, võimalus luua oma meeskond ning ülesehitada toimiv karjäär;

• Toredaid kolleege ja head toetavat meeskonda;

• Vajadusel täiendavat väljaõpet ja igakülgset abisisseelamisel;

• Ettevõtte poolt pakutavaid hüvesid: tasuta regulaarseidtervisekontrolle, täiendavat tervisekindlustust, ühisüritusi,tööriideid;

• Väärilist tasu ja tööautot.