2023-08-23 14:48:55

Meditsiinikeskuse ülem

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Mereväe meditsiinivaldkonna juhtimine ja koordineerimine, mereväe juhtkonna nõustamine tervishoiualastes küsimustes
Ambulatoorse arstiabi osutamine
Meditsiinilise dokumentatsiooni kontroll ja aruandlus
Meditsiinialaste koolituste ja väljaõppe läbiviimine

Ootused kandidaadile

> OOTAME SINULT
Kõrgharidust
Läbitud SOSBK ja SMBK I osa, nende puudumisel valmisolekut läbida sõjaväeline väljaõpe
Läbitud residentuuri, soovituslikult peremeditsiini või erakorralise meditsiini erialal
Head inglise keele valdamist

> TEENISTUSEKS VAJALIK
Eesti kodakondsus
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Tegevväelase tervise- ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavus
Valmisolek taustakontrolliks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse §412 - 4110 (kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru)
Registreering tervishoiutöötajate registris arstina

Ettevõte pakub

Põhipuhkust 35 päeva aastas
Stabiilset ja kindlat sissetulekut
Suurepäraseid sportimisvõimalusi
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
Rahvusvahelist töökeskkonda
Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist
Kõrvaltegevuse võimalust kvalifikatsiooni hoidmiseks

> LISAINFORMATSIOON
Tegemist on tegevväelase ametikohaga