2023-08-23 14:48:55

Matemaatikaõpetaja Jüris

CVKeskus.ee klient
1350 - 1542 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Pakume tööd matemaatikaõpetajale põhikooli 6.-9. klassides. Normkoormus 21 õppetundi nädalas, võimalik töötada koormusega 24 tundi nädalas. Täpsem koormus läbirääkimiste käigus.
Professionaalne õpetaja kavandab õppe- ja kasvatustegevuse lähtuvalt kooli õppekava õpitulemustest ning arengukava eesmärkidest.
Professionaalne õpetaja loob õppimist ja õppija arengut toetava õiglase ning vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna.
Professionaalne õpetaja toetab õppija õpioskuste, eneserefleksiooni, kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut ning loovat eneseväljendust.

Ootused kandidaadile

Professionaalne õpetaja on oma eriala meister. Ta on väärtusi loov ja kujundav ühiskonna ning kogukonna liige.
Professionaalne õpetaja on hea suhtleja, tal on hea eneseväljendusoskus ja ta on näitlejameisterlik.

Ettevõte pakub

Professionaalne õpetaja saab parema töötulemuse saavutamiseks ära kasutada teda ümbritsevat keskkonda, abistavaid tugisüsteeme, enesetäiendamise- ja arendamise võimalusi.
Professionaalsel õpetajal on võimalus loovalt ja isikupäraselt tegutseda.