2023-08-23 14:48:55

Logopeed

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • Logopeedi ülesandeks on õpilase suulise ja kirjaliku eneseväljendusvõime hindamine;
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine;
 • Koostöö tegemine õpetajatega, teiste tugispetsialistidega ja vastava valdkonna asutustega ning lastevanematega.

Ootused kandidaadile

 • Erialane kõrgharidus või selle omandamine;
 • Lapsekeskne lähenemine;
 • Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, hariduskorraldusest ning tugistruktuuridest;
 • Koostöövalmidus;
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • Meeskonnatööle orienteeritus ja avatus uuendustele.

Ettevõte pakub

 • Konkurentsivõimelist palka;
 • Mentori toe võimalust;
 • Võimalust kaasa lüüa uute lahenduste loomisel ja realiseerimisel;
 • Arengu- ja koolitusvõimalusi;
 • Keskkonnateadlikku ja – hoidlikku kooli.