2023-08-23 14:48:55

Lepinguhalduse spetsialist

CVKeskus.ee klient

Job Description

 • Kliendi andmete ja kindlustusavalduste kontroll, nende sisestamine, seonduv suhtlus peamiselt müüginõustajaga, kindlustuslepingute muudatuste haldamine, arvete väljastamine, e-arvete haldus, maksete pealekandmine, kindlustusdokumentide ja teadete saatmine kliendile, väljamaksete haldus ning failide arhiveerimine jms
 • Loetletud tööd on seotud erinevate majasiseste ja majaväliste andmebaaside kasutamisega
 • Tähtis on tagada andmete õigsus ja tööde vastavus nõuetele
 • Andmete töötlus, koondamine ja aruandlus
 • Osalemine üksuse peamiste andmebaaside ja protseduuride arendustes koostöös nii Eesti kui ka Leedu ja Läti kolleegidega

Requirements

 • On täpne, märkab detaile nii tekstides kui andmetes, suudab järgida etteantud tähtaegu, sh kellaaegu, ja mahukaid juhiseid
 • On väga hea (eriti kirjaliku) eesti keele oskusega ja hea inglise keele oskusega valdavalt ingliskeelsetest reeglitest arusaamisel ja kolleegidega suhtlemiseks
 • On omandanud hariduse või töötanud heade tulemustega valdkonnas, kus on ette näidata mahukate andmete korrektne töötlus, haldus ja aruandlus
 • Teab ja suudab sujuvalt kasutada MS Wordi; Excelis orienteerub väga hästi Pivot table’ ja Vlookup’ maailmas
 • Oskus kohandada ODBC päringuid oma vajadustele sobivaks on suureks eeliseks

Company offers

 • Aastane leping lepinguhalduse üksuses
 • Sinu seljatagust kaitseb võimekas ja kogenud meeskond, kes toetab üksteist igal sammul
 • Toetame sinu arengut nii oma valdkonna professionaalina kui ka inimesena laiemalt
 • Kaasaegne kontor, samuti paindlikkus vajadusel kodukontori kasutamiseks
 • Omatöötaja soodustusi
 • Võimalus anda oma panus äritulemuste arengusse ja olla osa edust Baltimaade juhtivas investeeringute halduse ja elukindlustuse grupis