2023-08-23 14:48:55

Lastekaitsespetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Lastekaitse spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lastekaitsetöö korraldamine Lääne-Nigula vallas, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine, erivajadustega laste hoolekande korraldamine, laste ja perede nõustamine, tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega. Laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine. Hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine. Olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine. Abivajavate laste tugiteenuste koostöövõrgustiku koordineerimine.

 

Ootused kandidaadile

 • erialane kõrgharidus (võib olla ka omandamisel), kasuks tuleb varasem erialane töökogemus
 • töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega
 • vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus
 • hea pingetaluvus, iseseisvus ja analüüsivõime
 • empaatiavõime, kohusetunne, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused
 • väga hea eesti keele oskus
 • juhilubade olemasolu

 

Ettevõte pakub

 • kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
 • motiveerivat töötasu
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda
 • ametialast täiendkoolitust ja võimalust anda oma panus laste heaolusse
 • isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni ametisõitudel.