2023-08-23 14:48:55

Lastekaitse peaspetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, Paide Linnavalitsuse ja Paide Linnavolikogu õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.
• Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine kooskõlastatult juristiga.
• Ametiasutuse esindamine volituse alusel lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes.
• Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.
• Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.
• Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.
• Abivajavate laste, sh alaealiste õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine.

Ootused kandidaadile

Nõuded kandidaadile:
• Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus.
• Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
• Oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta).
• Kohusetundlik suhtumine töösse.
• Eesti keele oskus C-1 tasemel, väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus.
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.
• Suutlikkus asendada teist teenistujat.
Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Ettevõte pakub

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.
Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Lisainfo

Lastekaitse peaspetsialistilt Annika Steinbergilt tel 5555 3793.