2023-08-23 14:48:55

Lasteaiaõpetaja

Lapsele mõeldes Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal toetab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri. Lasteaias töötab 12 rühma. Lasteaed on pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga tervist ja väärtuskasvatust edendav haridusasutus, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles kõikides aiarühmades kas keelekümblusrühmades või Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames teiste tegevustega lõimides (liikumistegevused ainult eesti keeles).

Töö kirjeldus

 • suur soov ja tahe õpetada vene kodukeelega lastele keelekümbluspõhimõtteid järgides eesti keelt;
 • mänguliste tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • suhtlemine lastevanematega;
 • laste arengu jälgimine ja selle tagasisidestamine lastevanematele;
 • õpikeskkonna ja õppekasvatustöö planeerimine;

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus (võib olla omandamisel)
 • eesti keele oskus C1 või keelekandja tasemel
 • koostöövalmidus
 • hea suhtlemisoskus
 • korrektsus
 • hea planeerimisoskus
 • valmisolek edasi areneda
 • hea pingetaluvus
 • positiivne ellusuhtumine 

Ettevõte pakub

 • vaheldusrikast tööd lastega
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • enesetäiendamise võimalusi
 • tööd graafiku alusel
 • tänapäevast töökeskkonda
 • sõbralikke ja avatuid meeskonnakaaslasi
 • koolitusvõimalusi
 • 42 kalendripäeva puhkust suveperioodil

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: