2023-08-23 14:48:55

LASTE HEAOLU SPETSIALIST (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Laste heaolu spetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on:

 • lapsevanemate ja laste nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine ja abistavate meetmete pakkumine;
 • lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;
 • lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • tugiteenuste koostöövõrgustiku väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega;
 • töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;
 • oma töövaldkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamine.

Ootused kandidaadile

Nõuded:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (või selle omandamine). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • hea suhtlemis-ja koostööoskus, pingetaluvus, algatus-ja otsustusvõime, empaatiavõime;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

Kasuks tuleb :

 • eelnev kogemus laste hoolekande alal;
 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;
 • vene keele  (ja/või inglise keele) valdamine ametialasel suhtlustasandil.

Ettevõte pakub

 • võimalust lastega perede elus kutsuda esile positiivseid muutusi;
 • luua ja arendada lastekaitsevaldkonnas uusi/innovaatilisi sekkumismeetodeid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • tervise edendamise kulude hüvitist;
 • ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1) elulookirjeldus;

2) motivatsioonikiri;

3) haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 27. detsembriks 2022 märgusõnaga „Laste heaolu spetsialist“ elektrooniliselt aadressile kandideerimine(at)viljandivald.ee.

Lisateave: sotsiaalnõunik Luule Vitsur 5304 1166 

Lisainfo

Tööle asumise aeg alates 23. jaanuar 2023.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) elulookirjeldus;
2) motivatsioonikiri;
3) haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 27. detsembriks 2022 märgusõnaga „Laste heaolu spetsialist“ elektrooniliselt aadressile kandideerimine(at)viljandivald.ee.
Lisateave: sotsiaalnõunik Luule Vitsur 5304 1166