2023-08-23 14:48:55

Kvaliteediinsener-tehnoloog

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

SINU IGAPÄEVATÖÖ HÕLMAB:
• tootmisprotsesside tehnoloogilise kirjelduse ettevalmistust;
• tootmise tehnoloogiliste protsesside juurutamist ja jälgimist;
• tootmisprotsessi jälgimist ja selle läbinisti tundmist;
• toodete kvaliteedi tagamis protsesside ja dokumentatsiooni välja töötamist ja juurutamist;
• toodete lõppkvaliteedi hindamist;
• kvaliteediraportite koostamist või koostamise tagamist ja esitlemist;
• sertifitseerimisprotsesside dokumentatsiooniga tegelemist;
• kasutatavate materjalide dokumentatsiooni kogumist ja haldamist;
• sisse tuleva tooraine kvaliteedi jälgimist ja vastavuse kontrolli;
Igapäevane tihe koostöö toimub tootmisüksuse juhiga ning lisaks oled partneriks erinevates arendusprojektides (tootmisprotsesside robotiseerimine, tootmise digitaliseerimine).

Ootused kandidaadile

EDUKAT TOIMETULEMIST TOETAB:
• erialane kõrgharidus;
• projektijuhtimise kogemus;
• tehniline taiplikkus;
• eesti keele oskus väga heal tasemel ja inglise keele oskus heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
• oskus töötada iseseisvalt, olles siiski vajadusel hea meeskonnamängija ja avatud suhtleja;
• uuendusmeelsus.
Eelise annab varasem sarnane töökogemus puidutööstuse valdkonnas.

Lisainfo

https://tammistepersonal.ee/toootsijale/toopakkumised/kvaliteediinsener-tehnoloog