2023-08-23 14:48:55

Kvaliteedi- ja töökaitsespetsialist / Специалист по качеству и производственной среде

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

• Kvaliteedi osakonna tööprotsesside planeerimine
• Tootmisprotsessi kõikide tasemete töö kontroll, kvaliteetse ja konkurendivõimelise toodangu väljalaskmiseks
• Jooniste vastavuse ning metallkonstruktsioonide ja üksikute varuosi kokkupaneku tootmiskvaliteedi kontroll
• Projekteerimis- konstruktsiooni dokumentatsiooni näidistes kinnitatud standartide nõuetele ja tehnilistele tingimustele mittevastava toodangu väljalaskmise ärahoidmine ettevõtte poolt
• Toote tehnilistele nõuetele mittevastavuse aktide koostamine, reklamatsiooni töö ajamine tellijate ja tarnijatega
• Reklamatsiooni analüüs, tootmistehnoloogia rikkumiste ja defektide tekkimise põhjuste väljaselgitamine, samuti ilmnenud defektide kõrvaldamiseks ettevõetud meetmete kontroll
• Korrektuurtegevuste väljatootmine
• Valmis toodangu terviklikkuse, saatedokumentide, pakendi ja ettevõtte tootemärgi olemasolu kontrollimine enne tellijale saatmist
• ISO9001; ISO14001; OHSAS18001 kvaliteedijuhtimissüsteemide elluviimine ja arendamine
• Korrigeerimise toimingute ja analüüsi tööde organiseerimine KJS protsessi funktsioneerimises
• Järelvalve organisatsioonide poolt teostatavates ülevaatustes osalemine, audit ja riskianalüüs
• Töötajate juhendamine ja koolitamine tööohutuse valdkonnas
• Kvaliteedi ja tootmiskeskkonnaga seotud protsesside täiustamise olukorra hindamine, arendamine, ettepanekute tegemine ja süstematiseerimine
• 1C programmiga töötamine


• Планирование работ отдела качества
• Операционный контроль на всех стадиях производственного процесса за выпуском качественной и конкурентоспособной продукции
• Проверка соответствия чертежам и качества производства сборки металлоконструкций и отдельных деталей
• Предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий, утвержденным образцам, проектно-конструкторской документации
• Составление актов несоответствия изделия техническим требованиям, ведение рекламационной работы с заказчиками и поставщиками
• Анализ рекламаций, выявление причин возникновения дефектов и нарушений технологий производства, разработка корректирующих действий, а также контроль принятых мер по устранению выявленных дефектов
• Контроль комплектности сопроводительной документации, упаковки, наличия товарного знака предприятия на готовой продукции перед отправкой заказчику
• Реализация и развитие системы менеджмента качества ISO9001; ISO14001; OHSAS18001
• Организация работы по анализу и корректирующим действиям в процессе функционирования СМК
• Аудит и оценка рисков, участие в проверках надзорными организациями
• Инструктаж и обучение сотрудников в области безопасности труда
• Оценка состояния, разработка, систематизация и предложения по совершенствованию процессов, связанных с качеством и производственной средой
• Работа с программой 1С

Ootused kandidaadile

• Tehniline haridus
• Töökogemus sarnasel alal
• Jooniste lugemise oskus
• Arvuti ja MS Office programmide valdamine kõrgtasemel
• Vene, eesti ja inglise keele valdamine B2 tasemel
• Organiseeritus, vastutustunne, tähelepanelikkus, oskus töötada dokumentatsiooniga
• Oskus töötada nii iseseisvalt, kui ka meeskonnas
• Soov õppida
• B kategooria juhiloa olemasolu


• Техническое образование
• Опыт работы по аналогичной специальности
• Умение читать чертежи
• Отличное знание ПК и MS Office
• Владение эстонским, английским и русским языками на уровне В2
• Организованность, ответственность, внимательность, способность работать с документацией
• Умение работать как самостоятельно, так и в команде
• Желание oбучаться
• Наличие водительских прав (B кат.)

Ettevõte pakub

• Head võimalust realiseerida oma teadmisi ja hindamatut kogemust rahvusvahelises ettevõttes
• Karjääri ja proffessionaalset kasvu
• Viie päevast töönädalat (täistööaeg)
• Fikseeritud palka koos lisatasustega vastavalt töö tulemustele
• Firma üritusi, ühiseid sporditegevusi
• Sõbralikku kollektiivi ja meeldivat töökeskkonda


• Хорошую возможность реализации своих навыков и бесценный опыт в международной компании
• Карьерный и профессиональный рост
• Пятидневная рабочая неделя (полная занятость)
• Фиксированный оклад и премию по результатам работы
• Корпоративные мероприятия, совместное занятие спортом
• Дружный коллектив и благоприятную рабочую атмосферу