2023-08-23 14:48:55

Küsitleja

Elanikkonna küsitlus silmast silma meetodil

 Juhuvalikuga uuringu valimisse sattunud ja uuringust eelnevalt teavitatud inimeste küsitlemine.  

Julgus võõraste inimestega kontakti võtta nii telefoni teel kui silmast silma kohtudes.

Küsitleja jääb oma töös alati viisakaks, on paindlik, mõistev, aus, kohusetundlik; järgib etteantud küsitlusmetoodikat; on valmis kasutama tahvelarvutit. Auto kasutamise võimalus avardab küsitluste läbiviimise piirkonda, sõidukulud kompenseeritakse.  

Projektipõhine töö käsunduslepingu alusel. Ettevõtte poolt tahvelarvutid, koolitus.

Küsitlus algab septembris. Koolitused viiakse läbi augustis/ septembri alguses. Töötasu tükitöö alusel, töökoormust võimalik valida. Töö sobib teise töö kõrvale, pensionäridele, (üli)õpilastele.