2023-08-23 14:48:55

Kurtna Kooli direktor

CVKeskus.ee klient
Mesi peitub igas õies!
Kurtna Kool (Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald) on Saku valla lasteaed-põhikool, mis asub looduskaunis kohas 25 km kaugusel Tallinna keskklinnast, kus tegutseb 7 lasteaiarühma 130 lapsega ning põhikoolis õpib 250 õpilast.
Kooli põhiväärtusteks on sõbralikkus, tarkus, ühistunne. Kooli igapäevategevuse põhivaldkonnad on: lapse arengu ja huvide toetamine, meeskonna professionaalne arendamine ja toetamine, kogukonnatunde loomine ja arendamine. Kurtna Kool on kiusamisvaba kool ning toimib tihe rahvusvaheline koostöö.

Töö kirjeldus

Kurtna Kooli direktori peamisteks ülesanneteks on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös kooli meeskonna, hoolekogu ja Saku Vallaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvaline õpi- ja töökeskkond koostöös huvigruppidega.

Ootused kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ning kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus
 • head analüüsivõimet, kohusetundlikkust ning oskuslikku aja-ja tööprotsesside planeerimist
 • väga head eneseväljendus-, suhtlemis- ja koostööoskust
 • C1 tasemel eesti keele oskust ja vähemalt ühe võõrkeele oskust B1 tasemel

Ettevõte pakub

 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd looduskaunis kohas
 • professionaalse arengu toetamist, vajalikke koolitusi
 • innustavat meeskonda
 • võimalust luua unelmate töökeskkond
 • tasustatud energiapäevi ja haigushüvitist alates esimesest päevast
 • tervise edendamise kulude hüvitamist

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitage CV, motivatsioonikiri ja essee teemal „Kurtna Kool kui ennastjuhtivat õppijat toetav kool“ (kuni 2 A4) ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 14.06.2024.

Töö sisu kohta annab lisainfot haridus- ja kultuuriteenistuse juht Katrin Parve, tel 5425 0650.

https://www.facebook.com/watch/?v=442190085430230


Tööle asumine: august 2024