2023-08-23 14:48:55

Korrakaitse spetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

  • Järelevalve teostamine riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise üle ning ettekirjutuste tegemine
  • Väärtegude kohtuvälise menetluse läbi viimine  Maardu linna haldusterritooriumil
  • Ennetustöö korraldamine õigusrikkumiste vältimiseks

Ootused kandidaadile

Erialane kõrg- või kutseharidus;

Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

 

Ettevõte pakub

  • võimalusi eneseteostamiseks
  • mitmekesiseid ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
  • 35 päeva puhkust
  • stabiilset tööd
  • koolitusi enesetäiendamiseks