2023-08-23 14:48:55

Koordinaator

CVKeskus.ee klient
Alates 920 €/kuus Bruto
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. EKOsse kuulub üksteist valitsusvälist keskkonnaühendust ning seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

Töö kirjeldus

Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsib koordinaatorit.

 

Koordinaatori ülesanneteks on:

Korraldada EKO igapäevast asjaajamist (tegevuste koordineerimine; koosolekute korraldamine, läbiviimine ja protokollimine; kodulehe, FB ja infolisti haldamine; lepingute ettevalmistamine; dokumendihaldus; aruandlus jmt).

Koordineerida EKO seisukohtade kujundamist, ühisavalduste jm koostamist.

Ette valmistada ning korraldada kohtumisi partnerite, asutuste ja teiste osapooltega.

Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga arendustel ning suunata sellest lähtuvalt EKO tegevust (mh Ametlike Teadaannete, Riigi Teataja, eelnõude infosüsteemi jt riikliku tasandi infokanalite jälgimine ja info edastamine).

Ootused kandidaadile

Tahtmine ja energia Eesti looduse ja keskkonna heaks midagi ära teha.

Enesejuhtimisvõime, meeskonnatöö oskus ning algatus- ja analüüsivõime.

Julgus ja head suhtlemisoskus.

Teadmised Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest.

Väga heal tasemel eesti keel kõnes ja kirjas.

Inglise keele oskus heal tasemel.

Valmisolek osaleda Tallinnas ja Tartus toimuvatel koosolekutel.

 

Kasuks tuleb:

Eelnev töökogemus kodanikuühenduses või katusorganisatsioonis.

Eelnev töökogemus keskkonnakaitse valdkonnas.

Veebipõhise kontoritarkvara (Google Docs jt seotud rakendused) ning videokonverentsi tarkvara kasutamise oskus.

 

Kandidaatidelt ootame CVd koos esseega pikkusega üks A4 teemal “Keskkonnaühenduste roll ning võimalused Eestis”.

CV ning essee saata märksõnaga “EKO koordinaator” hiljemalt 20. novembriks. Küsimuste korral palun võtta ühendust info(at)eko.org.ee

Ettevõte pakub

Eneseteostus- ja arenguvõimalust huvikaitse ning keskkonnapoliitika valdkonnas.

Osalise koormusega tööd (0,5) neljakuulise katseajaga.

Brutopalka alates 920 eurot.

Paindlikku tööaega, võimalust nii kontori- kui kaugtööks, töökohta Tartus või Tallinnas.

Võimalust sobivusel suurendada oma töökoormust ja -tasu sisutegevustes osalemisega.

Tööle asumise aeg on 2. jaanuar 2023