2023-08-23 14:48:55

Kohviku juhataja

SA Theatrum
1400 - 1800 €/kuus Bruto
Osaline kaugtöö võimalus

Töö kirjeldus

Kohviku juhataja  peamiseks vastutusalaks on kohviku tulemusliku ja tõrgeteta toimimise tagamine järgmistes lõikudes:

 • Personali värbamine, juhendamine, väljaõppe organiseerimine ja töölepingute ning ametijuhendite koostamine koostöös Theatrumi juhatusega. 
 • Personali tööaja graafikute koostamine, vajadusel asenduse leidmine.
 • Menüüde koostamine, vajadusel koka asendamine
 • Gruppide toitlustamise korraldamine
 • Müügivoo ja kassaprogrammi tõrgeteta toimimine, vajadusel pöörduma tehnilise toe poole.
 • Tööohutuse ja tuleohutuse ning sanitaareeskirjadest kinnipidamine.
 • Toorainete ja valmiskauba kaubavoo korraldamine.
 • Kaupade säilimise ja realiseerimistähtaja ületanud kaupade eemaldamise tagamine
 • Inventuuri korraldamine.
 • Kvaliteedi ja teeninduskultuuri kontrollimine.
 • Jooksvate küsimuste lahendamine.
 • Aruandluse esitamine vastavalt juhatuse soovidele.

Juhataja õigused:

 • Teha juhatusele ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks.
 • Nõuda isikukaitsevahendite, sanitaarriietuse ja korras kontrollmõõteriistade olemasolu kohtades, kus need olema peavad.
 • Saada vajadusel täiendkoolitust.

Ootused kandidaadile

Nõutav on:

 • Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 3 aastat
 • Rakenduskõrgharidus
 • Hea suhtlemisoskus
 • Empaatiavõime
 • Keskendumine mitte enda, vaid kogu meeskonna heale tulemusele ning valmisolek asetada klientide ja kolleegide huvid enda omadest ettepoole
 • Kultuurihuvi, eriti teatri ja kirjanduse vastu
 • Austus kristliku kultuuri ja traditsioonide vastu
 • Väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas ning hea vene keeles suhtlemisoskus
 • B-kategooria autojuhi load

Soovitav on:

 • Hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • Sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • Töökohta vanalinnas keskaegse kloostri kinnistul
 • Sõbralikku kodust õhkkonda
 • Pühendunud loomingulisi kolleege
 • Truud väljakujunenud maitsega püsiklientuuri
 • Kutseid etendustele ja teistele sündmustele
 • Huvi korral võimalusi vaimseks arenguks

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: