2023-08-23 14:48:55

Koduhooldustöötaja

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Koduteenuste osutamine, st täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti; teenuse saajate abistamine vastavalt hoolduskavale toimingutes, mida isik terviseseisundist, oma tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks; teenuse saajate nõustamine nende igapäevaelu puudutavates küsimustes oma pädevuse piires; vajadusel teenuse saajate saatmine ja abistamine asjaajamisel ametiasutustes või vajalike dokumentide vormistamisel; teenuse saajate varustamine toiduainete ja majapidamistarvete, ravimite, abivahendite ja muu igapäevaeluks vajalikuga, kui teenuse saaja annab selleks raha. Raha kasutamise kohta tuleb esitada teenuse saajale kulutusi tõendavad dokumendid; teenuse saajate tervisliku seisundi ja vajaduste analüüsimine ning ettepanekute tegemine hoolduskava muutmise vajaduse kohta.

Ootused kandidaadile

Haridustase: üldkeskharidus Keeleoskus: eesti keel - soovituslik B1 - keskmine - hea B1 - keskmine Arvutioskus: algtase Muud nõuded: Omab head suhtlemisoskust, pingetaluvust, empaatiavõimet, otsustusvõimet on kohusetundlik ja kannatlik töös eakate ja puuetega inimestega.

Ettevõte pakub

Erialast täiendkoolitust; ametiauto kasutamist; toetavat meeskonda; mitmekülgset ja iseseisvat tööd; 3 tasustatud tervisepäeva aastas ja spordi ja tervise edendamise toetust.