2023-08-23 14:48:55

Töökoha kaotus

16.06.2016

Peamine stressitekitaja
Ükskõik kuidas seda nimetada, kas koondatud, vallandatud või lahti lastud, kinga saanud või minema saadetud, töökoha kaotamine on valus. Mitmesuguste elu pöördepunktideks olevate sündmuste hulgas, nagu perekonnaliikme surm, abielulahutus ja tõsine haigus, on töökoha kaotus stressi tekitavate olukordade nimekirja tipus.
Töökoha kaotus võib tugevalt mõjutada Teie emotsionaalset seisundit. Tavaliselt läbivad inimesed sel puhul teatud faasid, mille hulka kuuluvad olukorra eitamine, viha, frustratsioon ja viimasena kohanemine.

Kohanemine
Nagu Te peagi märkate, on tööst eemal olek väga raske. Paljud meist seostavad enda isiksust oma töökohaga. Kui see töökoht kaob, võime me sattuda segadusse, kes me oleme või isegi mille jaoks me eksisteerime. Peale emotsionaalsete probleemide peab lahendama palju praktilisi aspekte. Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kui kaua jõuate elada oma säästude arvelt. Samuti tuleb otsustada, kas oleks aeg karjäärimuutuseks. Seejärel tuleb alustada tuleviku planeerimist.

Praktiliste aspektide lahendamine
Peamine probleem, millega enamus inimesi silmitsi seisavad on, kuidas elatada ennast ja oma perekonda. Esimesena tuleks uurida, kas Te vastate töötu abiraha saamise tingimustele ning seejärel nimetatud soodustust taotleda. Selleks peate Te täitma teatud kriteeriumid, mille kohta saate täpsemat infot oma kohalikust tööhõiveametist. Tööturuameti koduleheküljelt leiate informatsiooni töötu abiraha kohta Eestis ning sealt leiate ka linke erinevatele kohalikele tööhõiveametitele. Järgmisena peab tegelema sotsiaalkindlustusega. Enamus inimesi Eestis, kes omavad haigekassa liikmekaarti, saavad selle oma tööandja kaudu. Töökoha kaotuse korral kaob ka see eelis. Selle probleemi lahendamisel saab samuti abi kohalikust tööhõiveametist, kus Teile seletatakse, mis tingimustel on võimalik haigekassa liikmekaarti omandada.

Mis edasi?
Kui kõik emotsionaalsed ja praktilised küsimused on selged, on aeg edasi liikuda. Samas tuleb otsustada - kuhu edasi liikuda. Kõigepealt tuleks analüüsida, miks Te kaotasite oma töökoha. Kas töökohad koondati? Kui jah, siis kas see on kujunenud suundumuseks antud tööstusharus? Kas Te sooviksite jätkata samas valdkonnas? Kas on aeg teha karjäärimuudatusi? Kui ei, siis võib-olla on nüüd paras aeg parandada oma oskusi, et olla tööjõuturul ahvatlevam.
Selle asemel, et näha töökoha kaotusest tulenevaid probleeme, võiks hoopis mõelda olukorra positiivsetele mõjudele. Võtke muudatuste jaoks aeg maha - vahetage karjääri või tööstusharu, õppige uusi oskusi ja parandage juba olemasolevaid või kaaluge isegi elukoha muutmist, kui see osutub otstarbekaks.
Refereeritud Internetist