2023-08-23 14:48:55

Tele2: töötajad peavad eelkõige sobima meie DNA-ga

16.06.2016

Tele2

Mobiilioperaator Tele2 Eesti AS juhindub töötajate otsingul eelkõige samastumisest ettevõtte DNA ehk kuue põhiväärtusega, milleks on avatus, paindlikkus, kvaliteet, tegutsemine, väljakutsete esitamine ja kuluteadlikkus. Kuna töö Tele2s muutub kiiresti, saadab edu kiireid kohanejaid ja tegutsejaid, märgib personalidirektor Helena Evert.
„Meie töötajate arv on väike, aga eesmärgid ambitsioonikad, seega ootame tiimi julgeid ja iseseisvaid inimesi, kes soovivad tegutseda ning võtta vastutust. Väärtused on olulised, ent meile meeldivad samas eri palgega töötajad – võib öelda, et hindame iga inimese omapära ja mitmekesist meeskonda,“ kirjeldab Evert.
"Kui saad Tele2s hakkama, siis saad igal pool!"
 
Tema sõnul on eriti oodatud ambitsioonikad inimesed, kes tahavad aeglase karjääriredeli asemel saada arendavat töökogemust muutlikus keskkonnas, on valmis pingutama ja julgevad otsustada. „Tugevad müügiinimesed on alati meie müügimeeskonda oodatud. Pakume neile võimalust ennast väga karmides konkurentsitingimustes proovile panna ja edu korral maksame magusamat preemiat. Meie majas on töötajate seas ütlemine, et kui saad Tele2s hakkama, siis saad igal pool!“

Evert lisab, et Tele2 kui tööandja kuvand on hea ja viimastel aastatel on nad ka tööandjate edetabelites oma positsiooni parandanud. Tele2 on küll pika ajaloolise taustaga tugev bränd, aga samas tehakse ikka järjepidevalt pingutusi, et tööandjana pildil püsida ja oma sihtgruppi kõnetada.

Kohustus kui võimalus ennast arendada. 

McClellandi saavutusvajaduste teooria kohaselt tuleb inimese käitumise iseloomustamisel ja mõistmisel tugineda kolmele vajaduste grupile: saavutus-, suhtlemis- ning võimuvajadus. Neid vajadusi seostatakse juhtimise ja tööalase aktiivsusega ehk motivatsiooniga, mis on inimese seest tuleneva saavutusvajaduse rahuldamine. Motivaatoriks on kindlasti saavutuste tunnustamine, edukus töös ehk head tulemused ja rahulolu, huvitav, sisukas ja vaheldusrikas töö, millel on tähendus, ja loomulikult arenguperspektiiv.

Tele2

„Arenguperspektiivina võib käsitleda ametialast tõusu ja meelepärast ametivahetust, aga ka töötajale antud võimalust areneda ja saada oma ala tippspetsialistiks. Kõigele sellel tuginedes võin uhkusega öelda, et Tele2 pakub väga palju võimalusi saavutusvajaduste rahuldamiseks ambitsioonikate tööülesannete kaudu, kus töötajatel on võimalus midagi päriselt ära teha – tegutseda, õppida, eksida, kogeda ja areneda,“ räägib Evert. „Meie inimesed ei võta probleemi kui probleemi, vaid kui põnevat võimalust leida uudne lahendus. Ja kohustusesse suhtutakse kui võimalusse ennast arendada.“

Tele2 üks põhiväärtustest on avatus, mis tagab kõigile sõltumata positsioonist võimaluse omavahel suhelda, üksteiselt nõu küsida ja üksteist kaasata. Võim tähendab pigem vastutuse võtmist ja tegutsemistahet ning ettevõte soodustab töötajate arengut erialaste kursuste või uuele positsioonile liikumise abil.

Tele2 motivastioonipakett sisaldab ühiseid üritusi suvepäevade ja jõulupidude näol, toetatakse perekondlikke sündmusi, nagu abiellumine, lapse sünd, kooliminek, ning korraldatakse laste jõulupidu ja vastlapäeva. Tele2 on üks neist ettevõtetest, kes on säilitanud kolm tasustatud tervisepäeva, kui töötaja ei tunne ennast hästi või kui ta soovib katta haiguslehel olles esimesed kolm päeva. Samuti toetatakse meeskondlikku sportimist ja osakondadevahelisi motivatsiooniüritusi.

„Jõulupeol tunnustame silmapaistvamaid töötajaid ning neid, kes meie väärtusi kannavad. Töötajate rahulolu ja perekondlikud väärtused on meie jaoks väga olulised. Kord aastas toimub rahulolu-uuring, mille tulemustesse me suhtume äärmise tõsidusega – võtame igal aastal sealt tegevusfookusesse kolm kõige olulisemat parandamist vajavat valdkonda,“ kõneleb Evert ja täpsustab, et Tele2 töötajate pühendumusindeks on 85%, mis näitab nende motiveeritust ja armastust oma töö vastu.

Ta lisab: „Väärtuste järgi värbamine tagab ühtse ja üksteist toetava meeskonnatunde. Kuna väärtused toetavad meie igapäevaotsuseid ja me usaldame oma töötajaid, siis on tegutsemisvabadus ja kiirus suurem ning kontrolli on vähem. Inimesed tunnevad, et saavad reaalselt ise otsuseid langetada ja vastutavad nende otsuste eest.“