2023-08-23 14:48:55

Scoro loob maailma juurde kõige väärtuslikumat ressurssi

09.08.2023

Unistuste Tööandja 2023. aasta konkursi finalistide sekka valitud tööhaldustarkvara ettevõte Scoro üheks eesmärgiks on olla tööandja, kus inimesed saavad teha tähendusrikast tööd ja tunda end väärtustatuna. Nendest eesmärkidest lähtudes on Scoro loonud ka motivatsioonisüsteemi ja ettevõttesisesed protsessid. Scoro personalijuht Annika Albert kirjeldab lähemalt, millest koosneb ühe unistuste tööandja väärtuspakett ja mis eesmärkide nimel Scoros töötatakse.

Scoro missioon on targemalt töötada

Scoro arendab tööhaldustarkvara, mille eesmärgiks on koondada klientide tööprotsessid ühele funktsionaalsele platvormile ja seeläbi tööd efektiivistada. Targalt ja läbimõeldult töötamine on ka Scoro organisatsioonikultuuri üks olulistest alustaladest.

“Iga uue tiimiliikme lisandudes pöörame suurt tähelepanu just efektiivsete tööviiside õpetamisele. Soovime, et kõik Scoros teaksid, kuidas töötada fokuseeritult, vähendada segajaid ja planeerida oma aega. Loomulikult kasutavad kõik ettevõtte töötajad igapäevaselt oma aja juhtimiseks Scoro tarkvara ja saavad ise toote tegelikku väärtust kogeda,” kirjeldab ettevõtte põhimõtteid Annika Albert.

Scoro väärtuspakkumine tugineb eesmärgil luua juurde kõige väärtuslikumat ressurssi ehk aega – seda nii oma töötajatele kui ka klientidele.

4-päevane töönädal on uus reaalsus

Üheks näiteks aja efektiivsest kasutamisest on 4-päevane töönädal, mis võeti Scoros kasutusele möödunud aasta juulis.

Scoros on 4-päevane töönädal

“Ajajuhtimisega tegeleva ettevõtte jaoks on iseenesestmõistetav, et tööd tehakse tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades. Selleks, et aega efektiivsemalt kasutada oleme aasta jooksul automatiseerinud mitmeid protsesse, parandanud info jagamist ja kättesaadavust ning koolitanud oma inimesi ressursse paremini kasutama,” tõi Albert näiteid, mis on võimaldanud ettevõttel oma töötajatele pakkuda kolmepäevast nädalavahetust.

“Kuna jälgime teadlikult, kuhu aeg kulub, saame teha andmetel põhinevaid muudatusi, mis toetavad paremini ettevõtte eesmärkide saavutamist,” sõnas Annika Albert. Selle kõrval on boonuseks puhanumad ja õnnelikumad inimesed.

Näidates, et tegemist on jätkusuutliku tööviisiga, soovib Scoro inspireerida ka teisi ettevõtteid. Seetõttu jagatakse hea meelega enda praktikaid ja teekonda. Boonusena on 4-päevane töönädal suurendanud huvi Scoros töötamise vastu ja toonud juurde palju tugevaid kandidaate.

Kui õnnelikuna Sa end Scoros tunned?

Scoros hinnatakse kõrgelt läbipaistvat kommunikatsiooni ja positiivse töökeskkonna säilitamist. Selle juures mängib olulist rolli regulaarse tagasiside küsimine, et probleemidega tegeleda võimalikult vara.

Scoros on positiivne töökeskkond

Seetõttu vastavad kõik tiimiliikmed igal kuul lühikesele küsitlusele, mis sisaldab üht olulist küsimust: “Kui õnnelikuna Sa end Scoros töötades tunned?”. Lisaks viiakse kaks korda aastas läbi põhjalikum rahulolu - ja juhtimisuuring, mille tulemuseks on väärt ettepanekud Scoro tiimiliikmetelt.

Erinevalt paljudest teistest ettevõtetest on kõik Scoros läbiviidavad küsitlused mitteanonüümsed. Scoro töötab selle nimel igapäevaselt, et pakkuda töökeskkonda, kus on turvaline jagada tagasisidet kartmata kriitikat või halvakspanu.

Annika Albert kinnitab, et Scoro kogemus on tõestanud, et läbipaistev ja avatud suhtlus aitab säilitada positiivset töökeskkonda, parandab töötajate kaasatust ja edendab ettevõtte üldist edu.

Scoro pakub rohkem kui lihtsalt palgatööd

Scorosse tööle kandideerijad läbivad põhjaliku värbamisprotsessi, kus hinnatakse nii erialaseid kompetentse, ühiste väärtuste olemasolu kui ka inimestevahelist sobivust.

Seeläbi satuvad ettevõttesse tavaliselt tööle inimesed, kes on aktiivsed, uudishimulikud, hindavad tiimitööd ning on motiveeritud saavutama parimat võimalikku tulemust. Lisaks ollakse valmis panustama ettevõtteülestesse initsiatiividesse, et üheskoos ettevõtte kultuuri kujundada ja tööprotsesse parendada.

Scoro pakub rohkem kui lihtsalt palgatööd

Viimane suurem projekt oligi 4-päevasele töönädalale ülemineku ettevalmistus. Selleks moodustati vabatahtlikkuse alusel seitse töörühma, mis tegelesid poole aasta vältel töövaldkondade analüüsimise ja uute töötamise põhimõtete loomisega. Lisaks küsiti korduvalt tagasisidet ka kõikidelt teistelt tiimiliikmetelt, kes töörühmades ei osalenud. Nii sai kontseptsiooni panustada iga Scoro töötaja ja sündinud 4-päevase töönädala lahendus on otsene tiimitöö tulemus.

Kuna tiimideülesed koostööprojektid on seni saanud väga head tagasisidet, plaanib Scoro taolist lähenemist rakendada aktiivselt ka tulevikus. Samuti toetab see töötajaid nende arengus ja ettevõttesisesel karjääriteekonnal.

Rahvusvahelises ettevõttes leiab alati mõttekaaslasi

Scoro on rahvusvaheline ettevõte ning lisaks Eestile on töötajaid veel Lätis, Leedus, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Igapäevaselt töötatakse eri asukohtades ja ajatsoonides – seega tuleb tiimi ühtsustunde ning hea koostöö nimel teadlikult toimetada. Hübriid- ja virtuaalsetel koosolekutel kehtib reegel, et kõik osalevad koos kaamerapildiga. Peetakse oluliseks, et kõik võrgus olevad inimesed oleksid vestlustesse võrdselt kaasatud.

Scoro üks prioriteete on tõsta kollektiivi teadlikkust mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise (DEI) teemadest, mis toetaks üksteise mõistmist, erinevate inimeste koostöötamist ja positiivset töökeskkonda.

Üks olulisemaid üritusi on kaks korda aastas toimuv Global Week, mil kõikide kontorite inimesed sõidavad Eestisse. Taoline üritus annab võimaluse üksteist paremini tundma õppida nii isiklikul tasandil kui ka tiimikaaslasena, mis toetab edaspidist koostööd.

Scoro Global Week

“Samuti edendame suhtlust ja koostööd veebiürituste ja kohalike koosviibimiste kaudu. Nende organiseerimisel kaasame aktiivselt tiimiliikmeid, et erinevad huvid oleks esindatud,” kirjeldab Scoro tööelu Annika Albert ja lisab, et tiimiliikmete poolt on loodud nii Scoro võrkpalligrupp, veiniklubi, heaolu liikumine, mälumängusari kui ka mitmed teised regulaarsed üritused.

Unistuste Tööandja konkursi raames saadud tiimiliikmete tagasiside annab kinnitust, et ettevõte on õigel teel ning julgus teha asju teistmoodi tasub end ära. Innovaatilisust ja uudishimulikkust ootab Scoro ka enda kandidaatidelt; kasuks tuleb ka hea huumorisoon ja tahe muuta inimeste elu paremaks.

Tundsid end ära? Scoro tööpakkumised leiad siit.

Scoro on rahvusvaheline ettevõte