2023-08-23 14:48:55

Mida annab välismaal töötamise kogemus?

16.06.2016

Viisime juunikuus läbi küsitluse saamaks teada, kas välismaal töötada soovivate eestimaalaste osakaal on kasvanud või langenud. Selgus, et koguni 75% küsitluses osalenutest sooviksid töötada välismaal. Tegime samalaadse küsitluse ka 2010. aastal ja tulemus ei ole oluliselt muutunud, sest 2010.a soovis 74% eestlastest välismaal töötada.

Miks ikkagi soovitakse välismaal töötada? Kindlasti on suur tähtsus siin palganumbritel, kuid lisaks paremale palgale annab välismaa kogemus ka teisi olulisi oskusi/kogemusi, mis tulevad kodumaale naastes karjäärile igati kasuks. Siin on Sulle 10 välismaal töötamisest saadavat kasutegurit:

1. Tõstab Sinu väärtust tööotajana
Välismaal töötamise kogemus tõstab Sinu väärtust töötajana kodumaal. Sa omandad uusi oskusi, parandad oma võõrkeeleokust ja suhtlemist teiste inimestega. Kõik see tuleb Sulle tööturul edaspidi vaid kasuks.

2. Omandad kasuliku juhtimiskogemuse
Leides eneses julgust ja inspiratsiooni kandideerida välismaale tööle, oma reisi ettevalmistamine, paberimajanduse kordaajamine, suhtlemine erinevate inimestega - kõik see kokku annab Sulle hea juhtimiskogemuse.

3. Parandad oma inglise keele oskust
Kõik me oleme oma elu jooksul kokku puutunud inglise keele õpingutega kas põhikoolis, ülikoolis või keeltekoolis. Aga selge on see, et keele õppimine koolis või olles välismaal ümbritsetud vaid selle keelega, on väga erinevad. Välismaale tööle minnes on esmaseks ja peamiseks suhtluskeeleks enamasti inglise keel. Ajapikku õpitaks ja omandatakse lisaks inglise keelele ka kohalik keel teatud tasemel.

4. Parandad oma tehnilisi oskusi
Ükski koolikogemus ei valmista Sind ette töötama reaalses situatsioonis, näiteks tarkvarafirmas ja eriti veel välismaal. Praktilised oskused tuleb omandada juba reaalses keskkonnas. Tehnoloogia arenemiskiirus on hämmastav. Välismaal töötades saad aimu uudsetest tehnoloogiatest, uutest metoodikatest, uutest ideedest ning võimalustusest, kuidas tehnoloogiat paremini kasutada.

5. Parandad oma suhtlemisoskust
Suhtlemisoksus on väga oluline ja vajalik oskus paljudes eluvaldkondades. Peaaegu igaüks on meist suuteline ära õppima programmeerimise, autoga sõitmise või lennuki juhtimise, aga vähesed oskavad suhelda erinevast rahvusest pärit inimestega, oskavad suhelda mitmes võõrkeeles või mõista inimesi oma igapäevatöös.

6. Parandad otsustamisvõimet
Iseseisvus, algatusvõime ja iseseisev mõtlemine on väga oluline paljude ametite juures. Kas Sa suudad vastu võtta kindlaid otsuseid? Kas Sa suudad oma seisukohta või ideed kaitsta teiste ees? Seda oskust on võimalik parandada ja arendada välismaal töötades.

7. Õpid looma uusi ideid
Originaalne idee tekib vana ja uue idee kombinatsioonist. Töötades välismaaal, tuleb Sul kokku puutuda paljude ideedega. Ühenda need ideed enda arusaamaga, mõttega ja nii sünnibki innovaatiline lahendus, mida saad rakedada juba kodumaal.

8. Õpid olema ettevõtja
Välismaal töötades puutud kokku erinevate inimestega, kes jagavad oma kogemusi, soovitusi. Suheldes inimestega tekib Sul palju häid ideid ja saad ka soovitusi, kuidas oma ideid rakendada ja ellu viia. See entusiasm, mida Sa välismaal olles teistelt ettevõtlikelt inimestelt saad, nakatab ka Sind viima ellu oma ideid.

9. Laiendad oma tutvusringkonda
Välismaal töötamine annab Sulle hea kogemuse kogu eluks, mis võimaldab lisaks kõigele saada uusi tutvusi ja kontakte, mis hiljem võivad Sulle kasulikuks osutuda.

10. Õpid ennast paremini tundma
Sa õpid ennast paremini tundma läbi selle, et saad teada, milleks Sa võimeline oled, mis on Sinu piirangud ja võib olla avastad enda juures oskusi, millest Sul varem aimugi ei olnud. Välismaal töötamise kogemusega õpid seda, et kõik on võmalik – Sinu saavutustel pole piire.