2023-08-23 14:48:55

Kuidas vähese töökogemusega maanduda oma unistuste töökohal?

10.04.2017

Kuidas veenda potentsiaalset tulevast tööandjat, et just Sina peaksid väljakuulutatud ametikohal peagi tööd alustama?

Vaatamata vähesele töökogemusele, ei ole tegelikkuses noorel kaugeltki mitte ilmvõimatu siseneda tööturule just talle huvipakkuvasse valdkonda ja miks mitte ka unistuste ametikohale.
On igati loomulik, et kahekümnendates eluaastates noorel pole ette näidata pikka ja edukat karjääriteed ning rohkelt omandatud oskusi-teadmisi. Usu, tööandjad teavad ja mõistavad seda ning mida aeg edasi, seda rohkem leidub tööturul ettevõtteid, mis on meeleldi nõus palkama entusiastlikke noori inimesi, pöörates vähem tähelepanu varem omandatud oskustele ja hoopis rohkem iseloomuomadustele ning võimekusele omandada nõutavad kompetentsid.
Sellegipoolest on minimaalse töökogemuse ja väljaõppeta noore tööle võtmisel tööandja jaoks omad riskid ja ettevõttel koolitustele kuluv energia möödetav nii ajas kui ka rahas. Just seetõttu on oluline teada ja osata kasutada enda trumpe mitme-aastase töökogemusega kaaskandidaatide seast silma paistmiseks.
Kuidas veenda potentsiaalset tulevast tööandjat, et just Sina peaksid väljakuulutatud ametikohal peagi tööd alustama?
1. Rõhuta oma tugevusi
Räägi oma tugevustest! Mõtle juba enne töövestlusele minekut sellele, milles Sa hea oled ja millised iseloomuomadused võiksid soovitud töökohal kasuks tulla. Kui vaja, kirjuta need endale üles või küsi nõu endiselt tööandjalt või hoopis healt sõbralt. Värbamisotsuseid tehes peetakse järjest enam spetsiifilistest oskustest (mis, loomulikult, tulevad ainult kasuks ja teatud ametikohtadel nendeta ei saagi) tähtsamaks just tööotsijate motiveeritust, keeleoskust, kiiret õppimis- ja kohanemisvõimet, aga ka meeskonnatöö tegemise oskust ja võimekust uusi oskusi pidevalt juurde õppida.
2. Räägi töövälistest tegevustest ja huvialadest
Tööotsijad jätavad sageli CV-sse märkimata töövälised tegevused, alahinnates nende olulisust. Just sellist infot võiksid CV-le lisada kindlasti noored tööturule sisenejad, kel pole ette näidata pikka karjääriteed. Soovitame kirjutada nii CV-sse kui ka hiljem vestlusel mainida erinevaid tegevusi, mis on Sind isiksusena kujundanud või uusi ja väärtuslikke teadmisi-oskusi õpetanud – olgu tegu vabatahtliku tööga, eluperioodiga välismaal või hoopis huviringides osalemise ja kõikvõimaliku organiseerimisega. Põhjenda, kuidas saaksid omandatud oskusi rakendada uuel ametikohal ja millist lisaväärtust oleks Sul võimalik potentsiaalsele tööandjale pakkuda.
3. Tee eeltööd ja küsi nõu
Kui oled soovitud ametikohale kandideerides konkureerimas juba aastaid tööturul oskusi omandanute-lihvinutega, on igati arusaadav, et Sa oled käinud vähem töövestlustel ja seetõttu ka vähem ettevalmistunud eesootavateks intervjuudeks. Sellest pole midagi – küsi nõu! Pöördu karjäärispetsialistide või vanemate sõprade ja perekonnaliikmete poole, kes on töökohale kandideerimisega kokku puutunud. Nad oskavad kindlasti jagada Sulle väärt infot. Samuti tasub ringi vaadata veebiavarustes, saamaks näiteks ettekujutust küsimustest, mis võivad Sind peagi ees oodata või ammutada häid nippe, kuidas CV-d koostada.
4. Ole täpne
See soovitus kehtib nii CV ja motivatsioonikirja koostamise kui ka vestlusele tulemise kohta. Värbajatena näeme sageli, et tööotsingutesse suhtutakse liiga kergekäeliselt. Küll jõuavad meieni copy-paste motivatsioonikirjad, mille sisu või adressaadi järgi selgub, et see peaks olema mõeldud hoopis teisele ametikohale ja muusse ettevõttesse kandideerimiseks, esineb kandidaatide täielikku teadmatust kandideeritava ettevõtte, vahel ka ametikoha osas, teavituseta hilinemist või sootuks tulemata jätmist. Kandideerimisdokumentide korrektsus on Sinu esimene võimalus end heast küljest näidata. Kui see tehtud, ära vähenda oma võimalusi haarata unistuste töökoht ebaviisaka hilinemise või täieliku ettevalmistuseta vestlusele tulemisega.
5. Ole tööandja vastu aus
Me mõistame, et Sa ei ole veel laialdaste töökogemuste ja põhjalike teadmistega spetsialist, kui oled alles tööturule sisenemas või esimestel ametikohtadel töötamas. Ja see on täiesti aktsepteeritav. Vähe on inimesi, kelle karjääritee algab kohe n-ö valmisspetsialistina (või miks mitte ka ettevõtte juhina) ja vähemalt spetsialistitasemel teadmistega. Sageli on oluline just Sinu tahe ja valmidus anda endast 100%, et soovitud ametikohal hakkama saada. Seega ei ole mõtet CV-sse kirja panna enda soovunelmaid ja pooltõdesid. Nagu öeldakse, siis valel on lühikesed jalad ja kirjapandud oskuste ning teadmiste puudumine on vestlusel või tööle asudes kiire välja tulema.
6. Ole oma soovides realistlik
Sageli küsivad tööotsijad (eriti noored) ebarealistlikke palganumbreid ning jäävad konkursist ja potentsiaalsest unistuste töökohast ilma vaid liiga kõrgele asetatud ootuste tõttu. Selles ei ole midagi halba, et Sa tahad endale soetada päris oma korteri, mõtled auto ostmisele ja oled juba ammu tahtnud minna soojamaareisile. Need põhjused ei tohiks aga saada palgaläbirääkimistel Sinu peamisteks argumentideks. Üldiselt kasvab palganumber siiski koos omandatud teadmiste või suurepäraste töötulemustega.
Sinu unistuste töökoht võib asuda vaid paari kliki kaugusel.