2023-08-23 14:48:55

Kas vahetada töökohta?

16.06.2016

Nii, kui ma kohe midagi ette ei võta ja siit töölt ei lahku, lähen hulluks, on ilmselt ühel või teisel hetkel mõelnud paljud. Töökoha vahetamise soovi taga on tõenäoliselt kas isiklikud, ametialased või olukorrast tingitud põhjused.

1. Isiklikud põhjused - tahe muuta ametialaseid suhteid. Sobimatus töökaaslastega tekitab stressi, sobimatuse põhjusteks võivad olla erinevad huvid, eetilised standardid, erinev taust, suhtlemisstiil või teistsugused eesmärgid.

2. Ametialased põhjused - ametialaseid ambitsioone pole praeguse tööandja juures võimalik ellu viia, sest rohkem vastutust pakkuvad ametikohad on hõivatud rahulolevate kolleegide poolt, kes ilmselt lähimate aastate jooksul firmast lahkuda ei kavatse.

Võimalik põhjus lahkumiseks on ka firma ja töötaja isiklike eesmärkide oluline erinevus, tunnustuse puudumine või lihtsalt huvi kaotamine täidetavate ülesannete vastu. Ametialaseks põhjuseks võib pidada nii uute väljakutsete puudumist kui ka sellise koolituse vähesust, mis väljakutsetele vastamiseks vajalikud oskused annaks.

3. Olukorrast tingitud põhjused. Kui mitu pealtnäha väheolulist tegurit asuvad töötajat mõjutama koos, võib ka sellest saada lahkumise põhjus. Säärased tegurid võivad olla liiga suur vahemaa kodu ja töökoha vahel, liiga pikk tööpäev, perekonna või sõprade tauniv suhtumine tööandjasse või tegevusalasse, vajadus tegeleda "raske kliendiga", raskused puhkuse saamisel töötajale sobival ajal, kesised parkimisvõimalused töökoha läheduses jne jne.

Mida enne lahkumist teha

Enne töökoha vahetamise kasuks otsustamist on tark koostada nimekiri praeguse töö meeldivatest ja ebameeldivatest külgedest. Olemasolevale töösuhtele saab kõige objektiivsema hinnangu anda piisavalt distantsilt. Nii võiks plusse ja miinuseid analüüsida puhkuse ajal, kuid isegi pikalt nädalavahetuselt tulnuna suudate tõenäoliselt olukorda realistlikumalt hinnata kui väsitava tööpäeva järel.

Nimekirja koostamisel tuleb olla täpne ja võimalikult põhjalik. Kui leiate, et klienditeenindaja roll teile ei meeldi, kirjeldage, mida täpsemalt selles, kunagi teie enda poolt valitud töös nüüd nii ebameeldivaks peate.

Mõnikord piisab vaid paarist ebameeldivast detailist, et kogu töö tunduks täiesti vastuvõetamatu. Kindlasti tuleks samas nimekirjas enda vastu aus olla ning kirjeldada ka kõike meeldivat.

Mõnikord on lahkumine parim

Mõned asjatundjad peavad tööstressi leevendamise ainsaks võimaluseks töökoha vahetamist, millega enamasti kaasneb uus, sisseelamisega seotud stress. Teised spetsialistid soovitavad pingutada olukorra parandamiseks. Teatud olukorras pole siiski töövahetusest paremat lahendust. Kui täidate vaid selliseid ülesandeid, mis teid ei huvita, ega saa tehtud töö eest piisavalt tunnustust, võiksite asuda uut kohta valima. Töökoha vahetus on ilmselt õige lahendus ka siis, kui firmakultuur ei vasta teie ootustele, teie oskustest ei piisa firma muutunud vajaduste rahuldamiseks, suhted kolleegidega on halvad ning pole näha võimalust neid parandada või on firma püsimajäämine küsimärgi all.

Millist kasu kohavahetusest oodata

Töökohavahetus annab kogemusi. Paari-kolme aastaga olete tõenäoliselt omandanud suurema osa praeguse tööga seonduvast. Seega on ühe dekaadi jooksul võimalik saada kas kolmest töökohast "kolm korda 90 protsenti teavet" või ühest firmast "üks kord 100 protsenti kogemusi ja infot".

Pealiskaudsemad teadmised mitmest eri firmast jätavad teist paindliku spetsialisti mulje ning suurendavad tööturul huvi teie isiku vastu. Põhjalikkus ja oskuste sügavus omakorda suurendavad võimaliku tööandja soovi teid palgata.

Erinevad inimesed sobivad eri ametitesse. Kui olete leidnud õige töökoha, võite seal oodata kiiret arengut. Ebasobivas ametis võite halvimal juhul paigalsammumise asemel kogeda taandarengut. Töökoha vahetus lubab võtta aega omalaadseks siseauditiks - hinnake enda oskusi, iseloomu, eelistusi ja andeid, kirjeldage enda jaoks ideaalset tööd.

Allikas: www.epl.ee