2023-08-23 14:48:55

Kas suulisel teel esitatud lahkumisavaldus on kehtiv?

13.10.2022

Töösuhtes tuleb käituda üksteist austavalt ning niisamuti ka töösuhet lõpetades. Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Kristi Sild kirjeldab, kuidas vältida töösuhte lõpetamisel vigu ja esitada lahkumisavaldus korrektsel moel.
 

Mis on lahkumisavaldus ja kuidas seda kirjutada?

Lahkumisavaldus on töötaja teadaanne tööandjale, et soovitakse töösuhe lõpetada. Juriidiliselt saab lahkumisavalduse näol tegu olla töölepingu korralise või erakorralise ülesütlemisega. LEXTAL-i asjatundjate sõnul eristab neid kahte mõjuva põhjuse olemasolu ja etteteatamisaeg. “Korralise ülesütlemise puhul põhjust lisada ega omada pole vaja ja töösuhe lõpeb 30 kalendripäeva pärast,” selgitab Kristi Sild.
 

Lahkumisavalduse näide:

LAHKUMISAVALDUS

Palun lõpetada minuga 01.01.2021 sõlmitud tööleping oma soovil TLS § 85 lg 1 alusel ja lugeda minu viimaseks tööpäevaks 31.01.2022.

Mari Maasikas
/allkiri/
01.01.2022
 

Kas töölepingu ülesütlemist tuleb põhjendada?

Korralise ülesütlemise puhul ei pea töötaja enda lahkumise põhjuseid avaldama, kuid oluline on teada, et lahkumisest on tarvis teatada vähemalt 30 kalendripäeva ette. “Katseaja puhul on perioodiks 15 päeva”, lisab Kristi Sild.

Päevade lugemist tuleb alustada lahkumisavalduse esitamisele järgnevast päevast. Asjatundja selgitab: “See tähendab, et kui esitad lahkumisavalduse 01.01.2022, on viimaseks tööpäevaks 31.01.2022”.

Juhul, kui töötaja soovib töölepingu erakorraliselt üles öelda, tuleb tööandjat teavitada ka põhjustest. Kristi Sild lisab: “Põhjus peab olema mõjuv, näiteks nagu tööandjapoolne oluline lepingu rikkumine või töötajaga seotud isiklik mõjuv põhjus.”
 

Mis vormis tuleb lahkumisavaldus esitada? Kas lahkumisavaldus võib olla suuline?

Oluline on jälgida, et lahkumisavaldus oleks esitatud kirjalikul taasesitataval moel. Seetõttu ei ole suuline lahkumisavaldus paraku kehtiv, kuid hästi sobib paberkandjal esitatud avaldus. Sobib samuti SMS, Messengeris või e-kirja teel saadetud teatis.

 

Kas lahkumisavaldust võib esitada ka puhkusel või haiguslehel viibides?

LEXTAL-i eksperdi sõnul võib lahkumisavalduse esitada ka töötaja puhkuse ja haiguslehe ajal. Spetsialist rõhutab, et oluline on silmas pidada, et lahkumisavaldus muutub kehtivaks hetkel, kui see tööandja või tema esindajani jõuab.

„Tööandja jaoks on need 30 etteteatatud päeva olulised, et vajadusel leida asendaja ja teha muid ettevalmistusi töötaja lahkumiseks,” lisab Kristi Sild.
 

Kuidas on saamata jäänud töötasu ja puhkusega – kas selle peab lahkumisavalduses välja tooma?

Kristi Silla sõnul ei ole saamata jäänud töötasu ja puhkust vaja lahkumisavalduses eraldi välja tuua. “Need nõuded muutuvad töölepingu lõppemisel sissenõutavaks, mis tähendab, et tööandjal on seadusest tulenev kohustus need hüvitada, kui tööleping lõppeb,” seletab ekspert.


LEXTAL