2023-08-23 14:48:55

Käite tööintervjuul, aga pakkumist ei tule

16.06.2016

Küsimus:

Ma lähen juba teisele või kolmandale tööintervjuule, aga ikka ei pakuta mulle tööd. Mida ma valesti teen? Kuidas saada "ennast müüdud"?

Vastus:
Vestlusele kutsumine on juba väga hea märk. See tähendab, et Teie kirjad ja elulookirjeldus jätavad hea esmamulje. On vähemalt kaheksa põhjust, miks Te võite ebaõnnestuda:

1. Teie välimus on ebasobilik
Teie riietus ei ole kohane. Veenduge, et Teie riided, kaasa arvatud prillid ja diplomaat, oleksid asjakohased. Puhastage ja tärgeldage oma särgid ja pluusid korralikult.

2. Teil puudub prioriteet.
Te tundute olevat liiga üldine, keegi, kes oskab kõike, aga siiski mitte midagi. Te ei tea täpselt, mida Te tahate või kuhu Te sobite, firmad näevad seda kui kindla suuna puudumist. Ilma kindla prioriteedita tundute Te laialivalguv nagu 'omapead olev kahur'. Et selle vastu võidelda, looge kindlad eelistused ning tehke selgeks, mida Te tahate ja mida mitte.

3. Te püüate ennast üle müüa.
Te pingutate 'ennast müües' üle või tundute lootusetu. Te võite näida liiga innukas. Koostage mõjukas, tulemustele orienteeritud elulookirjeldus ning laske sellel enamus töö ära teha. Üldiselt on soovitav kuulata 75 % ja rääkida 25 % antud ajast.

4. Teie soovitused vähendavad Teie väljavaateid.
Keda Te kasutate oma kandidatuuri toetamiseks? Kas olete küsinud, mida nad kavatsevad öelda? Kas Te olete neile juhtnöörid jätnud? Kas neil on Teie elulookirjeldus? Kas Te instrueerite neid enne kutsumist? Veenduge, et Te annate tööandjatele soovitusi, mis neile midagi ütleb. Inseneridele meeldib suhelda teiste inseneridega; advokaadid räägivad meelsasti teiste advokaatidega. Ja veel - ärge soovitustega üle pingutage.

5. Te tahate liiga palju raha.
Ärge hinnake oma praegust väärtust eelmise töötasu järgi. Tööturg on võib-olla muutunud; Teie oskustega inimesi võib olla liiga palju. Uurige kindlasti välja, kui palju Te reaalselt teenima peaksite. Küsige, kui palju antud firma Teile sel ametikohal on plaaninud maksta. Siis olge paindlik. Te võite sellega palju kaotada, kui jätate mulje, et hoolite rohkem tasust kui oma panusest.

6. Te paistate olevat raske iseloomuga.
Erinevatel tööintervjuudel on firmadel aega paljastada nõrkusi, iseloomuvigasid ja probleeme käitumisega, nagu ülbitsemine või kannatamatus. Te peate näima koostööaldis inimene, kellega on kerge koos töötada.

7. Te ei meeldi kellelegi komisjonist
Paljud firmad lähtuvad üksmeelest. See tähendab, et Te peate peaaegu kõigile meeldima. Tehnilise taustaga inimesed mõtlevad tihtipeale, et nende saavutused räägivad enda eest, aga see on harva nii. Praeguses meeskonnatööle suunatud keskkonnas peab pingutama, et Te avaldaksite muljet kõigile - töölistest juhtideni.

8. Teie kvalifikatsioon ei ole kõige parem. Võib olla teisi, kes sobivad ametikohale rohkem.
Vestlus on Teie võimalus 'ennast müüa'. See on suhteliselt väike ajavahemik ning Te olete tähelepanu keskmes. Isegi n.ö mitteametlikel vestlustel vaadatakse ja hinnatakse Teid väga tähelepanelikult. Teid võrreldakse teistega. Kõik, mida Te teete, kõik, mis Teil seljas on ning kõik, mida ütlete, on suurendatud - see kas räägib Teie kasuks või kahjuks.

Te võite töökoha endale saada kasutades n.ö 'lõpusõnu'. Lõpusõnad on väljendid, mida te poetate vestlusse, et 'saada müüdud'. Nende abil sobite just teie ametikohale. "Peaksite mind tööle võtma. Ma kuulun siia". Efektne.

Intervjueerijad tahavad vähemalt kolme asja teada: 1) Kas Te saate tööga hakkama (kas Teil on vastavad oskused ja kogemused)? 2) Kas Te tahate tööd teha (kas Te olete piisavalt motiveeritud)? 3) Kuidas Teie isiksus sobib vastavasse firmasse (kas isiklik läbisaamine on hea)? Et olla edukas, tuleb hästi toime tulla nende kõikidega. Vaatleme neid eraldi.

Kas Te saate tööga hakkama? Firma tahab teada, kas Teil on vastavad oskused ja kogemused. Samuti tahavad nad teada, kas Teil on julgust ja enesekindlust. Teie peate näitama, et olete enesekindel, mitte aga kõhklev. Ärge valetage, aga ärge olge ka liialt tagasihoidlik. Te peate olema 'ma saan sellega hästi hakkama', mitte aga 'ma võiksin sellega vist toime tulla, kui Te mind igal sammul aitate'. Siin on mõned head lõpusõnad:

› "See töö sobib mulle."
› "See on kerge."
› "Seda olen ma ennegi teinud."
› "Sellega ei tekiks mul mingeid probleeme."
› "Me tegime midagi sarnast AT&T's."
› "Ma suudaksin kiiresti suure panuse anda."
› "Sellega ei ole mingit probleemi. Me tegime just sama asja Columbia/HCA's."

Kas Te tahate seda tööd teha? Firma tahab Teie motivatsiooni taset teada. Kas Te tahate seda töökohta? Kui jah, siis kui palju? (Pidage meeles, et kui Te seda tööd liiga palju tahate, võib see tunduda lootusetusena.) Siin on mõned lõpusõnad:

› "Ma tõesti sobin siia."
› "Ma arvan, et me sobiks hästi koos töötama."
› "Mulle meeldiks see töö."
› "Ma prooviks hea meelega."
› "Mulle meeldiks sellega tegeleda."
› "Ma alustaks sellega kohe."
› "Oleks tore sellega algust teha."

Kuidas sobib Teie isiksus vastavasse firmasse? Firma tahab teada, kuidas on läbisaamine ja koostöö teiste töötajatega. Te võiksite kasutada fraase nagu "mulle meeldib siin". Näiteks:

› "Mulle meeldivad inimesed."
› "Mulle meeldib see, mida Te teete."
› "Mulle meeldib Teie suhtumine."
› "Mulle meeldib Teie juhtimisfilosoofia."
› "Mulle meeldib see, mida ma siimaani näinud olen."
› "Minu seisukohalt tundub see hästi sobivat."
› "Mulle meeldib see, kuidas Te inimesi juhendate ja mulle meeldiks Teie heaks töötada."

Märkus: Konsultant tuli sel nädalal intervjuule. Kui vestlus oli poole peal, ütlesin, et lähen toon kohvi juurde. Ta ütles: 'Kas ma võin tuua? Mulle meeldib ennast kasulikuks teha' Ma pidin kohe naerma. Ta on müügi- ja äriarenduse inimene ja ma teadsin, mida ta tegi - ta müüs. Ma nautisin sellest iga minutit ning ütlesin seda ka talle. Me saime palju naerda. See, et ta lõpusõna vestlusse poetas, andis meile nii mõndagi, millest rääkida.

Ma olen veendunud, et kui Te kasutate neid kommentaare oma vestlustel, jätate Te meeldivalt positiivse mulje - küllalt hea, et saaksite tööpakkumise või ülesande mida soovite.


Internetis avaldatud materjalide põhjal
CV Keskus