2023-08-23 14:48:55

Tüüpilised vead, mida tehakse tööintervjuul

16.06.2016
› Hilinemine intervjuule.
› Tuua hilinemise põhjuseks see, et Sulle anti valed juhised.
› Habetunud ja dressides.
› Toolil lösutamine.
› Silmside eiramine.
› "Omamehelik" käitumine.
› Sinu võimete mitteseostamine pakutava kohaga.
› Enda üles upitamine ilma näideteta.
› Segased vastused küsimustele.
› Entusiasmi puudumine.
› Ainult "jah" ja "ei" vastused.
› Intervjueerija kutsumine eesnime järgi või vale nimega kutsumine.
› Endise tööandja sõimamine.
› Kui küsitakse: "Kas Teil on küsimusi", vastad "ei"