2023-08-23 14:48:55

Tööintervjuu tüübid

16.06.2016

 

 

On olemas mitmesuguseid erinevaid intervjuu tüüpe, millega Sa puutud kokku tööotsimise protsesis. Järgnevalt kirjeldame neid Sulle ja anname nõu, kuidas erinevatel intervjuudel käituda.

Surveintervjuu:
Surveintervjuu näol on tegemist tahtliku katsega näha, kuidas Sa tuled enesega toime stressisituatsioonis. Intervjueerija käitub sarkastiliselt, pealetükkivalt, esitades provotseerivaid küsimusi või lastes Sind oodata. Valmistu selleks ette, et intervjuu võib olla survetavaldav ja kui see nii juhtub, siis ära võta seda isikliku solvanguna. Kõige tähtsam on, et Sa säilitad rahu ja vastad läbimõeldult igale küsimusele. Kui vajad aega mõtlemiseks, siis küsi näiteks "kas Te täpsustaksite oma küsimust", see annab Sulle lisaaega mõtlemiseks. Intervjueerija võib mõnikord jääda mõttepausile keset küsimust. Selle eesmärgiks on Sind segadusse ajada. Oota vaikides, kuni intervjueerija lõpetab oma küsimuse. Jäta meelde märksõnad: säilita rahu ja vasta professionaalselt.

Süvaintervjuu:
Süvaintervjuuni jõudes võite olla kindel, et Sinu oskused ja haridus on loetud piisavaks, et võtta Sind tööle. Süvaintervjuu eesmärk on välja selgitada, kas Sa sobid ettevõtte sisekliimasse, kas Sinu oskused ja võimed integreeruvad firma tööga ning kui haritud oled Sa üldse päevakohastel teemadel. Süvaintervjuu ei ole klassikaline küsimus-vastus intervjuu väid teemad, mille üle räägitakse, vahelduvad pidevalt (alates nõelast lõpetades teoreetilise mehhaanikaga). Sinu ülesandeks seesugusel intervjuul on minna sujuvalt kaasa jutuajamisega ning luua pilt intervjueerija käitumisest. On tähtis, et kuulad teda ja proovid tunnetada tema käitumise stiili. Olles selle saavutanud, muudab see intervjuu vabamaks, lihtsamaks ja mugavamaks.
Intervjueeritava jutus pööra tähelepanu märksõnadele, millele Sa peaksid reageerima. Kas ta käitub Sinuga ametlikult või vabalt, nagu sõbraga?Kas ta räägib valjuhäälselt? Missugust sorti informatsiooni soovib ta Sult "välja pigistada": üldist, erialast, isiklikku? Olles leidnud tema käitumise malli ja joone, võid lasta end vooluga kanda ja käituda täpselt vastavalt tema ootustele. Ära unusta olemast positiivne. Tee intervjueerijale sõbralikke märkusi, komplimente. Räägi samas rütmis ja toonil. Kui kaasrääkija on jutukas, siis lase ka tal rääkida ja proovi võtta ohje oma kätte. Ära unusta, et inimestele meeldib rääkida. Ole hea kuulaja. Kõik eelnev aitab Sul ja oponendil saavutada rahulikku meeleolu ja luua teievahelist sidet. Ole avatud ja sõbralik. Lahkudes suru intervjueerijaga soojalt kätt ja ära unusta naeratamast ning silmside ärgu kadugu.

Kontrollintervjuu
Seda tüüpi intervjuu eesmärgiks on välja sõeluda ebasobivad kandidaadid. Sinu eesmärk on rõhuda faktidele oma oskuste ja võimete kohta. Intervjueerijad on ettevalmistanud kokkuvõtte punktidest, millele nad soovivad vastust. Vasta nende küsimustele otse ja ära anna täiendavat informatsiooni. Selline info võib töödata Sinu vastu kontrollintervjuul. Vaata ka telefoni intervjuud.

Intervjuu lõunalauas
Siin kehtivad samad reeglid, nagu kontoris läbiviidud intervjuu puhul. Intervjuu taust on küll vabam, aga ära unusta, et tegemist on ärilõunaga ja Sind jälgitakse hoolega. Kasuta võimalust luua intervjueerija käitumisest pilt ja toimi selle najal. Ära unusta toidulauas käitumise etiketti.

Üks-kolmele intervjuu
Enim levinud tüüp. Sa kohtud mitme võtmeisikuga ettevõttest, kes otsustavad Sinu sobivuse üle. Kui Sa vestled mitme inimesega, siis keskendu alati sellele, kes on küsimuse esitaja. Mõnikord on sellistel intervjuudel kombeks paluda Sinult demonstreerida oma probleemide lahendamise oskust. Intervjueerijad visandavad kohapeal situatsiooni, millele nad paluvad Sinu poolset lahendust. Sa ei pea pakkuma lõplikku lahendust, sest intervjueerijad soovivad siiski testida Sinu võimet kiiresti reageerida antud ülesande lahendusele.

Grupiintervjuu
Grupiintervjuud kasutatakse siis, kui on vaja selgitada potentsiaalsete kandidaatide seast liider, või avalike suhetega tegelev inimene. Valitud kandidaadid on kokku kutsutud vabale ja arutelu tüüpi intervjuule. Peale arutelu subjekti tõstatamist alustab intervjueerija diskussiooni. Eesmärgiks on välja selgitada, kuidas Sa suudad teha koostööd teistega, kuidas Sa kasutad ära oma teadmisi ja oskusi, veenmaks teisi oma pakutud lahenduse õigsuses.

Telefoniintervjuu
Telefoni intervjuud on olemuselt kontrollintervjuud, eesmärgiga selekteerida välja mittevajalikud inimesed. Sinu ülesandeks on saada kutsutud näost-näkku intervjuule. Et seda saavutada, on Sul vaja teada mõningaid teadmisi telefoniintervjuu läbiviimise kohta:

› Proovi ette näha telefoniintervjuu dialoogi. Kirjuta omale ülesse küsimused, mida Sa arvad, et Sinult küsitakse ning vastused neile. Keskendu oma oskustele ja kogemustele. Hoia oma märkmeid alati telefoni lähedal.
› Samuti ära unusta panna telefoni lähedale oma resümeed, igasugust informatsiooni ettevõtte kohta ja muid märksõnu, mida oled ette valmistanud. Ootamatu kõne puhul oled Sa valmis kohe vastama ning Sinu enesekindlus on suurem. Hoia ligidal ka pastakas ja paber, et teha märkusi.
› Oma vastused vormi lühikeseks ja sisutihedateks. Telefoni teel intervjuud andes ei saa laskuda pikkadesse monoloogidesse; see tüütab intervjueerijat.
› Ära puuduta palganumbreid. Äärmisel juhul võid anda suure numbrite vahemiku, näiteks 5000-15000 krooni kuus. Öeldes vale numbri, ellimineerid end koheselt. Parem, kui vastad: "Loodan, et ametikoha juhendis on määratud palgavahemik, mille üle ma olen nõus kauplema."
› Rõhu sellele, et oled valmis tulema lähemal ajal intervjuule. Müü ennast. "Olen väga huvitatud töökohast Teie ettevõttes ja usun, et olen selleks sobivaim inimene. Millal Teile sobiks kokkusaamine?" oleks üks hea lause.
› Üllatuskõnega (Sa ei ole ettevalmistanud) talita niiviisi: Proovi leppida aeg tagasihelistamiseks ning kindlasti lisa, et Sul ei ole võimalust praegu rääkida, kuna viibid teisel kohtumisel.