2023-08-23 14:48:55

Testi, kas Sina või mõni Sinu sõber on töösõltlane

10.09.2019

Testi, kas Sina või mõni Sinu sõber on töösõltlane

Kas tõesti on võimalik olla liiga töökas? Õpetatakse ju lastele maast madalast, et tuleb teha palju tööd, teenida raha ja saavutada püstitatud eesmärke. Kust aga jookseb piir tubli töötegija ja töösõltlase vahel? Mida teha, kui töö muutub kinnisideeks ning perekonna ja sõprade jaoks ei ole enam aega?

Jagame 5 tunnust, mis aitavad töösõltlast märgata ja soovitusi, kuidas sellist inimest aidata.
NB: käesolevat artiklit on rangelt soovitatav jagada töösõltlasest sõbraga!
1. Tal on aega ainult töö jaoks
40 töötundi nädalas on tema jaoks ilmselgelt liiga vähe – ta tõuseb hommikul varem, et jõuda töökohta enne teisi, lahkub viimasena ja ka koju tulles tegeleb tööasjadega edasi, und ta palju ei vaja. Perekonnaga või sõpradega seotud sündmustele ta tihtipeale ei jõua, kuna alati on mõni tähtsam tööprojekt käsil, mis vajab kogu tema tähelepanu. Sellise käitumise tõttu tekivad sageli tülid ja probleemid, kuid aega ja tahtmist neid lahendada tal üldiselt ei ole. Ta on valinud enda põhiprioriteediks töö tegemise ja kõik muu on vähetähtis.
2. Raha on tema jaoks alati vähe
Ta ülistab raha ja tahab alati teenida veel rohkem. Selline edasipüüdlikkus on küll kiiduväärt, kuid eesmärgi saavutamisel jääb sellest ikka väheks ja asemele tuleb järgmine kinnisidee. Seejuures ei suuda ta nautida enda teenitud vilju. Kuigi raha kindlustab elukvaliteeti, toob toidu lauale ja aitab hoolitseda perekonnaliikmete eest, ei saa raha eest osta näiteks enesehinnangut, armastust, rahulolu ja kuuluvustunnet, mida tegelikult iga inimene täisväärtusliku elu elamiseks vajab.
3. Ta ei võta puhkust ning suudab mõelda ja rääkida ainult tööst
Töösõltlase mõtted tööst ei lõppe ka vabadel päevadel. Puhkust ta põhimõtteliselt ei võta, kuna ei suuda seda nagunii nautida. Lisaks tekitab tal külmavärinaid juba ainuüksi mõte sellest kõigest, mida ta tööle tagasi minnes tegema peaks hakkama. Tal on tekkinud arusaam, et tema on asendamatu ja ilma temata jäävad asjad lihtsalt seisma. Siinkohal on väga oluline teha vahet töösõltlase ja pühendunud töötaja vahel – ühel on tõsine probleem, teine aga soovib oma tööd hästi teha, kuid võtab puhkust, naudib seda ja tööle naastes annab endast taas parima.
4. Ta võtab endale liiga palju kohustusi
Töösõltlased on tihtipeale perfektsionistid. Nad püüdlevad ideaalsuse poole ja arvavad, et keegi teine ei suudaks seda paremini teha. Võttes endale palju kohustusi, tunneb inimene ennast teiste jaoks vajalikuna ja seeläbi tõstab oma enesehinnangut. Tavaliselt ei küsi töösõltlane teiste abi ja ei oska olla hea meeskonnamängija, kuna arvab, et kõik teised teevad asju valesti. Kuhjates ülesandeid järjest juurde ja juurde hakkab mingi hetk kuskilt kärisema ja kui kontroll on asjade üle kaotatud, on töösõltlasel väga keeruline negatiivsete emotsioonide kütkeist vabaneda. Ta tunneb, et on isiklikult inimesena läbikukkunud.
5. Ta tunneb kohustust olla pidevalt kättesaadav
Tänapäeval kasutusel olev tehnoloogia toetab töösõltlaste vajadust olla 24/7 kõigi jaoks olemas. Töö- ja eraelu piirid muutuvad järjest ähmasemaks, kuna iga hetk on võimalik ka pärast tööpäeva avada oma telefon, süle- või tahvelarvuti ning lugeda kirja, mis on just saabunud. Kui perekonnaga olemise ajal peaks keegi julgema sellele tähelepanu pöörata ja paluda tehnoloogiavidin kõrvale panna, saab ta suure tõenäosusega väga pahura tagasiside osaliseks.
Kuna pikaajaline töösõltuvus viib tihtipeale tõsiste tagajärgedeni nagu läbipõlemine, depressioon ning magamis- ja ärevushäired, on oluline aidata inimesel mõista, et ta vajab abi. Mida varem, seda parem.
4 soovitust töösõltlase aitamiseks:
> Anna talle märku, et oled märganud, et ta matab end töösse.
Ära süüdista, vaid kirjelda, mida Sa näed ja kuidas see mõjub. Suure tõenäosusega hakkab ta kõike eitama, kuid asjast rääkimine on esimene samm asja lahendamise suunas.

> Aita tal asju tähtsuse järjekorras paika seada.
Selleks, et töösõltlane suudaks kõigi asjadega töö ajal toime tulla ja vabal ajal tegeleda muuga, on hea koostada tegemist vajavaid nimekirju. Jagage koos kõik kohustused kolme kategooria vahel ära – ülikiired, tähtsad ja vähemtähtsad kohustused. Seda tehes, saab töösõltlane parema ülevaate kõige kohta ja mõistab, et kõike ei peagi korraga tegema.

> Pange paika igapäevane tehnoloogiast eemalviibimise aeg
Selleks, et töösõltlasel oleks kergem reegliga harjuda, ajastage sinna erinevaid koostegemisi – käige koeraga jalutamas, tehke koos süüa või mängige lauamänge.

> Suuna teda spetsialisti poole
Kui omal jõul ei õnnestu inimesel enda töösõltuvusest vabaneda, tuleb leida spetsialist, kes aitaks tal töö- ja eraelu vahel tasakaal leida.