2023-08-23 14:48:55

Kuidas parandada oma emotsionaalset intelligentsust?

16.06.2016

Me ilmselt kõik teame inimesi, kas tööl või oma isiklikus elu, kes on väga head kuulaja. Ükskõik millises olukorras me oleme, tundub, et nad teavad alati, mida öelda – ja kuidas öelda – nii, et see ei solvakas ega ärritaks meid. Nad on hoolivad ja arvestavad. Ja isegi kui nad ei leia lahendust oma probleemile, nad jätavad lootusrikka ja optimistliku mulje.

Me ilmselt teame ka inimesi, kes on meistrid oma emotsioonide kontrollimisel. Nad ei saa vihaseks stressirikkas situatsioonis. Selle asemel on nad võimelised probleemi hindama ja rahulikult lahenduse leidma. Nad on suurepärased otsustajad ja nad teavad, millal usaldada oma sisetunnet. Hoolimata oma tugevustest, nad suudavad ikkagi ennast ausalt hinnata. Nad oskavad vastu võtta kriitikat ja teavad, millal seda kasutada, et parandada oma saavutusi.

Sellistel inimestel on kõrge emotsionaalse intelligentsuse tase. Nad teavad ennast väga hästi ja nad on võimelised tajuma teiste emotsionaalseid vajadusi.

Emotsionaalne intelligentsus on võime ära tunda oma emotsioone, mõista, mida need ütlevad Sulle ja mõista, kuidas Sinu emotsioonid mõjutavad inimesi Sinu ümber. Emotsionaalne intelligentsus hõlmab ka seda, kuidas Sa tajud teisi: kui Sa mõistad, kuidas teised ennast tunnevad, siis on Sul võimalus juhtida suhteid paremini.

Üha rohkem inimesi nõustub, et emotsionaalne intelligentsus on sama oluline professionaalse edu saavutamisel kui tehniline oskus. Ka ettevõtted kasutavad üha enam emotsionaalset intelligentsust inimeste tööle võtmisel ja edutamisel.

Näiteks üks suur kosmeetikafirma muutis hiljuti oma protsessi müügiinimeste palkamisel, mis põhineb nüüd emotsionaalsel intelligentsusel. Mis on tulemuseks? Uue süsteemi järgi palgatud müügimehed müüsid keskmiselt 91 000 dollari väärtuses rohkem, kui vana süsteemi järgi palgatud inimesed. Samuti oli tööjõu voolavus oluliselt väiksem selle grupis, kus inimesed oli valitud emotsionaalse intelligentsuse järgi.

Meil kõigil on erinevad iseloomud, erinevad soovid ja vajadused ja erinevaid meetodid, kuidas me oma emotsioone väljendame. Kõiges selles orienteerumine nõuab taktitunnet ja nutikust – eriti, kui me loodame saavutada edu oma elus. Sellisel juhul muutub emotsionaalne intelligentsus väga oluliseks.

Inimesed, kellel on kõrge emotsionaalne intelligentsus on tavaliselt edukad enamike asjades, mida nad teevad. Miks? Sest nad on need, keda tahetakse oma meeskonda. Kui inimene kõrge emotsionaalse intelligentsuse tasemega saadab kirja, siis sellele vastatakse. Kui nad vajavad abi, siis nad saavad seda. Sest nad tekitavad teistes hea tunde, nad elavad elu palju lihtsamalt, kui inimesed, kes ärrituvad ja vihastavad kergemini.

Kuidas parandada oma emotsionaalset intelligentsust?

Hea uudis on see, et emotsionaalset intelligentsust on võimalik õppida ja arendada. On olemas mitmeid raamatuid ja teste, mis aitavad Sul määratleda oma praegust emotsionaalse intelligentsuse taset ja annavad nõu, mille kallal peaksid veel tööd tegema.

Siin on Sulle mõned nõuandeid:

• Jälgi, kuidad Sa reageerid inimestele. Kas Sa kipud inimesi arvustama, isegi kui Sa ei tea kõiki fakte? Kas Sa käitud lähtuvalt stereotüüpidest? Vaata ennast ausalt, kuidas Sa käitud teiste inimestega. Proovi asetada end teiste olukorda ja ole rohkem avatud ja vastuvõtlikum nende vajaduste ja väljavaadete suhtes.

• Jälgi oma töökeskkonda. Kas Sa otsid tähelepanu oma saavutustele? Tagasihoidlikkkus võib olla hea omadus, see ei pruugi alati tähendada seda, et oled häbelik ja Sul on madal enesehinnang. Anna teistele võimalus särada – keskendu teistele ja ära mõtle nii palju sellele, et saada kiitust.

• Hinda ennast. Mis on Sinu nõrkused? Kas Sa oled võimeline endale teadvustama, et Sa ei ole täiuslik ja Sa võiksid töötada teatud omaduste kallal, et ennast paremaks muuta? On Sul julgust vaadata ja hinnata ennast ausalt – see võib muuta Sinu elu.

• Uuri, kuidas Sa tavaliselt käitud stressirikkas situatsioonis. Kas Sa ärritud iga kord, kui on mingisugune viivitus või kui vahest asjad ei lähe nii, nagu oled soovinud? Kas Sa kipud süüdistama teisi või saad vihaseks inimeste peale, kes ei ole isegi süüdi? Võime jääda rahulikuks ja kontrollida ennast raskes olukorras, on kõrgelt hinnatud – seda nii ärimaailmas, kui ka väljaspool seda. Talitse oma emotsioone, kui asjad peaksid kontrolli alt väljuma.

• Võta vastutus oma tegude eest. Kui Sa riivad kellegi tundeid, siis vabanda – ära ignoreeri oma tegu ja ära väldi ka seda inimest. Inimesed on võimelised kergemini andestama ja unustama, kui Sa siiralt näitad, et püüad asja parandada.

• Uuri ja mõtle,kuidas Sinu otsused võiksid mõjutada teisi – enne kui Sa kavatsed otsuse vastu võtta. Kui Sinu otsused mõjutavad teisi, siis aseta ennast teiste olukorda. Kuidas nad võiksid ennast tunda, kui Sa nii käitud? Kas Sa sooviksid kogeda seda tunnet? Kui Sa asutud mingi sammu, siis kuidas saaksid aidata teisi toime tulla Sinu teo mõjuga.

Refereeritud internetist