2023-08-23 14:48:55

Vajad kandideerimiseks töökogemust – mine praktikale

16.06.2016

Paljudel äsja ülikooli lõpetanud noortel on tihti raske tööd leida, kuna neil puudub tööpakkumistes nõutav eelnev töökogemus. Kuidas aga töökonkursil edu saavutada, kui puudub varasem kokkupuude reaalse tööga ja värskest diplomist jääb tihti väheks, et veenda tööandjat enda sobivuses.

EBS Karjäärikeskuse koordinaator Maris Zernand-Vilson usub, et noortel on suurepärane võimalus vajaliku töökogemuse omandamiseks juba tudengina asudes tööle praktikandina. „EBSis on igale bakalaureusetudengile kohustuslik üks suvepraktika, mis kestab olenevalt tudengi huvidest ja aktiivsusest üks kuni kolm kuud ning mille jooksul tudengid tutvuvad praktikabaasiks oleva ettevõtte toimimisega, näevad, kuidas reaalselt õpitut nende spetsialiseerumisvaldkonnas rakendatakse ning ka seda, kas selline töökoht võiks kokku sobida nende karjääriplaanidega. Näiteks üks tudeng läks praktikale ettevõttesse, mille sarnast ta ise tulevikus luua plaanis. Pärast praktika sooritamist sai ta aga aru, et see valdkond oli tema kujutlusest oluliselt keerukam ja lihtsam oleks töötamist alustada palgatööga. Seega on praktika tudengile ka justkui karjääriprooviks,“ rääkis Zernand-Vilson.

Tema sõnul ei tohiks tudengid suhtuda kohustusliku praktika sooritamisse pealiskaudselt, vaid võiksid selles näha võimalust karjääri alguseks. „Rõhutame alati, et kindlasti lisage praktikakogemus ka oma CV-sse – see kogemus võib tulevikus erialast tööd otsides vägagi määravaks saada. Praktika eduka läbimise järel on tudengil võimalus praktikapaigast ka omale soovitusi saada, mis lisaks tulevasele tööandja silmis usaldusväärsust. Tudeng ise peaks praktikast püüdma võimalikult palju ammutada, et sellest saadud kogemusest tulevikus maksimaalselt kasu oleks,“ arvas ta. Nii on võimalus just praktika jaoks välja valida oma unelmate töökoht ja ennast seal näidata.

Samas tõdeb ta, et ega väga lihtne tudengil praktikabaasi leida ei ole. Vähe on neid tööandjaid, kes ise tudengitele erialast praktikavõimalust pakuvad. Enamasti peab ikka tudeng ettevõtte poole pöörduma ja läbirääkimisi pidama. „Tudengil ei tasu ootama jääda või nõuda, et talle praktikakohta pakutaks, vaid tal tuleb ise näidata, kuidas ta ettevõttele kasulik saab olla ja mida ta enda poolt pakkuda saab. Soovitan tudengitel uurida ettevõtte tausta ja selgitada välja, millist abi neil vaja võiks olla. Samuti tuleb tudengil kindlasti ennast analüüsida, leida enda tugevused ja eelised ning nende kaudu kokkuleppele jõuda,“ selgitas Zernand-Vilson.

Praktikat tasub enesearendusvõimalusena kasutada ka siis kui otsene nõue kooli poolt puudub. Mitmed ettevõtted liiguvad just sinnapoole, kus uute töötajate leidmiseks või värskete ideede saamiseks viiakse läbi praktikaprogramme. Samuti on olemas arvukaid võimalusi suurepäraste kogemuste saamiseks vabatahtlike töös osaledes.

Kevadel CV Keskuse ja EBSi poolt läbi viidud uuring näitas, et eesti ettevõtted on väga avatud praktikantidele. Uuringust selgus, et 96 protsenti ettevõtetest võtaksid edukalt praktika läbinud tudengi ka alaliselt enda juurde tööle. „Ettevõtetel on väga kasulik võtta praktikale avatud ja laia silmaringiga noori, kellest siis sobivusel vajalike oskustega töötajad kujundada. 78 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest mainisid, et peamine praktikantide kaasamise põhjus ongi võimalus leida ja testida uusi töötajaid. Samuti selgus, et ettevõttes edukalt praktika sooritanu võib peaaegu sajaprotsendiliselt kindel olla, et talle tehakse vaba töökoha olemasolul alaline tööpakkumine,“ sõnas Zernand-Vilson., lisades, „seega minu soovitus on küll tudengitel praktika väärtust hinnata ja seda võimalust kindlasti kasutada.“