2023-08-23 14:48:55

Nõuandeid palgaläbirääkimisteks äsja ülikooli lõpetanutele

16.06.2016
Palgaläbirääkimised võivad olla ka kõige kogenumale tööotsijale tõeliseks katsumuseks, rääkimata veel kogemusteta värskest ülikooli lõpetanust. Tudeng ei soovi lihtsalt tööd, vaid tahaks selle eest rohkem palka saada või saada palka, mida see ametikoht väärt on, samas pole ta just heal positsioonil palganõudmiste esitamiseks.

Kuidas siis taotleda kõrgemat palka või paremaid töötingimusi, kui Teie töökogemused on väga väikesed või puuduvad üldse. Vastus on, et kuigi me alati ei saa seda, mida me tahame, on tähtis mõista läbirääkimiste protsessi ning seda, kuidas see toimib. Seejärel võiksite püüda end asetada aktiivsemasse rolli, et tunda end olukorra peremehena ning seejuures hakata teenima ka rohkem raha.

Protsessi mõistmine

Alustame läbirääkimiste defineerimisest. Mõne sõnaga öeldes on see erinevate osapoolte vaheline arutelu teatud teemal, mille eesmärk on osapooltele sobiva kokkuleppe saavutamine. Läbirääkimiste kunst põhineb vastastikuse kokkuleppe saavutamisel, mitte vastasseisul.

Kuigi tegelikud palgaläbirääkimised algavad alles pärast intervjuud, hakkavad nad Teie jaoks tegelikult juba esmasel intervjuul. Kõik see, mida räägite tööandjale endast, oma saavutustest ja kogemustest, määrab Teie väärtuse, kui töö- ja palgapakkumise tegemine võtab konkreetse kuju. Kasutage oma saavutuste kirjeldamisel aktiivseid sõnu nagu: ma algatasin, ma koostasin, ma juhtisin, ma pühendusin, ma arenesin... Võime hakkama saada detailide, mitmete projektide või oskusliku ajaplaneerimisega annab Teile potentsiaalse töötajana lisaväärtust.

Läbirääkimised pole lihtsalt ütlemine: "Ma tahan rohkem raha". Te peate enne intervjuud valmis mõtlema vastused teatud küsimustele, et teada saada, kas on üldse mingit võimalust saada rohkem palka. Mõned küsimused, millele peaksite mõtlema, on:
› Milline on palgavahemik antud erialal?
› Milline on väikseim palk, millega ma nõustuksin?
› Mis on need omadused, mille pärast olen väärt kõrgemat palka?

Isegi kui Te teate neile küsimustele vastust, on siiski mõned faktid, mis takistavad Teil rohkem raha küsida. Nendeks on:

› Teil pole piisavalt kogemusi
› Teised töötajad saavad sama palju palka
› Ettevõtte eelarve ei võimalda maksta suuremat palka
› Sellist palka makstakse alati katseajal uutele töötajatele

Mõelge, kuidas Te need takistused intervjuu käigus ületaksite, nõnda et arutelu jätkuks positiivses õhkkonnas ning Teie ei tunneks end nurka surutuna. Pidage meeles, et Te küsite küsimusi, mitte ei esita ultimaatumit. Näiteks vastates väitele, et teised töötajad saavad sama palju palka, võite vastata: "Selge" ning mõne aja pärast: "Milline on selle töökoha palgavahemik ning mida ma peaks tegema, et saada selles vahemikus kõrgemale tasandile".

Pidage meeles, et peate jõudma ühisele kokkuleppele ning selleks on hea veidi maad kuulata, et näha, kas on üldse võimalik seda kokkulepet saavutada. Sageli on pakkumine juba eelnevalt paika pandud ja Teil tuleb kõvasti vaeva näha, et tööandja meelt muuta.

Intervjuul

On mõned palgateemat puudutavad asjad, mis võivad Teile tööintervjuu käigus kasuks tulla. Nendeks on:

1. Head kuulamisoskused on olulised mõistmaks ettevõtte vajadusi ja tööandja ootusi. Intervjuu ajal peaksite oma vastustega mõista andma, et olete valmis andma endast parima - see võib mõjutada ka palgatingimusi. Kuulamisprotsess tähendab vastaspoole jutule mitte vahele sekkumist ning selle peegeldamist, et ta saaks aru, et teda on mõistetud. Lisaks tulevad kasuks ka silmside hoidmine ja noogutamine, mis on hea viis näitamiseks: "Ma kuulsin Teid ja saan aru, mida Te mõtlete".

2. Ärge tehke esimesena juttu rahast. Võite kogemata küsida liiga vähe ning Teil tulebki leppida madalama palgaga kui see, mida tööandja oli valmis Teile maksma.

3. Kui Teilt küsitakse otse palga kohta, siis öelge, et Teil on valmis mõeldud teatud vahemik, aga tegelikkuses sõltub see suuresti kogu boonuste paketist.

4. Kui olete sunnitud siiski sel teemal rääkima, käige välja vahemik, kus kõige madalamaks summaks on miinimum, mille eest olete nõus töötama ja ülemiseks piiriks 10-15% kõrgem, mida ideaalis tahaksite saada.

5. Kui Teilt küsitakse, kui palju palka Te eelmisest töökohast saite, siis ärge valetage, kuigi alati tasub mainida, kui Teid oli ees ootamas palgatõus.

Pakkumine

Kui saate pakkumise, millest olete huvitatud, öelge, et olete võimalusest vägagi huvitatud ja rõõmus ning võtate nendega 24 h jooksul ühendust. Ent võite küsida ka rohkem aega, eriti kui olete saanud ka teisi pakkumisi.

Kui põhipalk on paika pandud, küsige enne töö vastu võtmist ka järgmiste asjade kohta:
› ravikindlustus
› puhkus
› edutamisvõimalused
› lisatasud
› muu Teid huvitav info

Vältige võimaluse korral telefoniläbirääkimisi.

Läbirääkimiste protsess

1. Järgnevalt toome näiteid, kuidas palgaläbirääkimised võiksid minna. Üks toimiv võimalus on küsida küsimusi, selle asemel, et teha nõudmisi või taotlusi, sellega väldite võimaluse, et võite tööandjale tunduda ülbena.

Tööandja: "Pakume Teile palka 5000 krooni kuus".
Vastus 1: "Mul on hea meel, et olete minust huvitatud ning tahaksin väga siin töötada. Tulenevalt mu kogemustest ja sellest, et mul tuleb peale ülikooli lõpetamist palju lisakulutusi, sooviksin saada vähemalt 7000. Mis Te sellest arvate?"
Vastus 2: "Tänan võimaluse eest ja ma tõesti tahaks oma panust anda, aga sain ka teisi pakkumisi 7000 peale (öelge seda ainult siis, kui see on tõsi). Äkki on mingi võimalus läbirääkimisteks?"
Vastus 3: "Mul on nüüd kool läbi ja hakkan elama iseseisvat elu. Sooviksin miinimumpalgaks vähemalt 7000 krooni. Kas selle kokkuleppe saavutamiseks on mingeid võimalusi? Mulle tõesti meeldib siin ja ma ka hea meelega jääksin siia tööle, kui ma saaks soovitud palga. Mis Te sellest arvate?"

2. Kui Te soovitud pakkumist ei saa, ent Te seda tööd siiski hirmsasti tahaksite, küsige, kas kolme või kuue kuu pärast oleks mõeldav uuesti palgaläbirääkimisi pidada.

3. Rõhutage esmalt seda, et Te hea meelega jääks ettevõttesse tööle ning alles seejärel küsige muid asju. Teie sõnad peaksid väljendama: "Ma hindan Teie pakkumist ja olen peaaegu valmis Teile tööle tulema, kui saaksime ainult ka selles viimases küsimuses kokkuleppele."

Kokkuvõttes pidage meeles, et veedate järgmised 40-50 aastat töötades ja on oluline leida töökoht, mis Teile meeldib ning mille tarvis olete piisavalt kvalifitseeritud. Kui saate pakkumise ettevõttelt, mis Teile meeldib või milles on Teie arvates kõvasti potentsiaali, ent palk on pisut madalam kui Teile meeldiks, siis tasuks pakkumine ikkagi vastu võtta, eriti kui tegemist on ettevõttega, kus saaksite õppida ja areneda. Läbirääkimisoskus on siiski oluline, kuna see hakkab Teile karjääri jooksul dividende maksma - ja seda nii rahaliselt kui ka enesehinnangu tõusu kaudu.

Refereeritud Internetist