2023-08-23 14:48:55

Eduka karjääri algus pärast kooli

16.06.2016

Äsja koolipingist tööturule siirduja seisab silmitsi karmi reaalsusega. Unistuste töökohani jõudmiseks on vaja rohkemat, kui lihtsalt diplomit taskus: laia tutvusringkonda ja häid soovitajaid, palju aega ja kannatust, et end oma valdkonnas tõestada, oskust olla õigel ajal õiges kohas ning - mis paljude jaoks võib olla võõrastav - suurepärast enesemüügi oskust.
Kui ülikooli astudes tehti otsus Sinu sobivuse kohta peamiselt selle põhjal, millised on Sinu teoreetilised teadmised ja eeldused tulla toime õppetööga, siis tööandjat huvitab see, kuidas Sa päris elus, päris töökohal, päris situatsioonis ettevõtja eesmärke suudad ellu viia.
Tulles tööturule, konkureerib noor inimene kogenud spetsialistidega, kellest paljudel on ette näidata lisaks haridusteele ka mitmekülgne töö- ja elukogemus ning pikk loetelu erinevatest täiendkoolitustest. Paljud tööpakkujad eeldavad uuelt töötajalt eelnevat tulemuslikku töökogemust . Hiljutisel üliõpilasel ei ole seda üldjuhul ette näidata.

Mida sa oma (töö)elult soovid?

Alustada tuleks eesmärkide seadmisest. Vasta kõigepealt küsimustele: Mida Sa soovid oma tööelult? Milline on sinu jaoks ideaalne olukord 5 või 10 aasta pärast? Kirjelda seda olukorda võimalikult täpselt ja oleviku vormis. Näiteks „Olen kaasaegse tehnoloogiaettevõtte tunnustatud tippspetsialist. Minu juhtida on korraga mitu olulist tarkvaraarenduse projekti. Ma koordineerin mitme projektimeeskonna tööd. Töö on stressirohke, kuid see mulle meeldib. Ma teenin piisavalt, et ...jne“ Siit edasi võiksid kirjeldada ka muid eluvaldkondi (pere, tervis, vaba aeg, füüsiline keskkond, vaimne areng, majanduslik olukord) puudutavad isiklikud eesmärgid. Oluline on vaadata, et erinevate eluvaldkondadega seonduvad eesmärgid oleksid omavahel kooskõlas. Näiteks töö, mis eeldab pidevat reisimist, ei pruugi olla kooskõlas harmoonilise pereeluga.
Eesmärkide seadmine on eelkõige oluline Sinu enda jaoks – kui Sa need teemad enda jaoks läbi mõtled, on Sul palju lihtsam oma edaspidiseid valikuid teha. Konkreetsed ja arusaadavd eesmärgid võimaldavad nii Sinul endal, kui ka Sinu potentsiaalsel tööandjal, hinnata Sinu sobivust pakutavale töökohale.

Kuidas leida tööd?

Ettevõtjad otsivad töötajaid peamiselt kahte moodi: otsides sobivaid kandidaate CV-de andmebaasist või avaldades tööpakkumise, kas ajalehes või tööportaalis. Praktika näitab, et ilma töökogemuseta inimesega tööpakkuja tavaliselt ise ei kontakteeru, et talle pakkumist teha. Selleks, et Sul oleks reaalne võimalus Tööpakkujale silma jääda, pead ise aktiivselt kandideerima.

Tööpakkuja jaoks on kandidaatide seast esmase valiku tegemise kriteeriumiks korrektselt vormistatud CV ning müüv kaaskiri. Mida vähem informatsiooni on kirjutada CV-sse, seda rohkem tuleb keskenduda kaaskirjale. Kaaskiri tuleb kirjutada, lähtudes sellest, mis seda konkreetset tööpakkujat kandidaadi juures huvitab. Kaaskiri peab vastama küsimusetele, miks just Sina sellele töökohale parim kandidaat oled. Kaaskiri ei tohi olla liiga pikk ja esimesed laused peavad tekitama tööpakkujas Sinu vastu huvi. Mõtle ka sellele, kes viib läbi värbamist (kes on tööpakkumises märgitud kontaktisikuks) – kas ettevõtte tippjuht, personalitöötaja või sekretär. Reeglina teeb tema laekunud avalduste hulgast esmase valiku.

Intervjuu

Enne kui lähed intervjuule, uuri ettevõtte tausta, tee endale selgeks ettevõtte tooted/teenused, eesmärgid ja probleemid. Kui viimane on keeruline, siis vormista need küsimusteks, mida tööintervjuul intervjueerijalt küsida. Asjalikud küsimused tööintervjuul näitavad Sinu kohta rohkem kui sinu vastused standardsetele küsimustele. Õigete küsimustega on sul võimalus ka värbajale paremini meelde jääda.

Esimesed sammud tööturul – miks mitte tööpakkujana?

Tõepoolest – paljudele ei sobigi palgatöö. Selleks võib olla erinevaid põhjuseid, mida siinkohal lahata pole ruumi. Eestis on ettevõtjate osakaal kogu tööjõulisest elanikkonnast kordades väiksem kui arenenud Lääne Euroopa riikides.
Võib -olla ongi õigem siseneda tööturule just tööpakkujana? Kui Sul on palju värskeid ideid, Sul ei ole veel suuri kohustusi (kodulaenu, lapsi jne), Sul piisavalt julgust, et võtta riske, ja aega, et teha vigu, ning tulevikus tahad Sa ju olla majanduslikult sõltumatu ning teha tööd vaid siis, kui Sa tahad, mitte sellepärast, et sa pead.

Värske koolilõpetaja konkurentsieelised tööturul
Puudub töökogemus - tööpakkuja saab kujundada Sinu tööharjumused oma vajaduste järgi
Õppimisharjumus – omandat uut kiiremini ja süsteemsemalt kui vanad olijad
Madalamad palgaootused – Sul ei ole veel suuri kohustusi, saad vähemaga hakkama
Paindlikkus – kui pole veel pere ja muid siduvaid kohustusi.


CV Keskus
Eesti poulaarseim tööportaal