2023-08-23 14:48:55

4 nõuannet, kuidas liikuda oma unistuste töö suunas

21.11.2016

4 nõuannet, kuidas leida unistuste töö

Ajad, mil inimesed terve tööelu ühes ettevõttes või isegi ühel ametikohal veetsid, on möödas. Praegusel ajal vahetab aastas ametikohta pea iga neljas Eesti töövõtja. Noored ei soovi püsida ühel ametikohal kauem kui kolm aastat ning nende CV jätab kohati mulje nagu sihitu katse-eksituse meetodil proovimine, mis meeldib, mis mitte. Liikudes edasi tundmatusse, soovitame Sul meeles pidada mõned põhimõtted, mis aitavad leida Sul oma kutsumus.
Pidev areng
Kas on Sulle tuttavad sellised väljendid nagu elukestev õpe ja enesetäiendamine? Suure tõenäosusega peaksid olema, kuna selleks, et olla tööturul kompetentne, on tarvis end pidevalt täiendada, juba olemasolevaid oskusi lihvida ja teadmisi värskendada. See ei tähenda, et peaksid koguma ülikoolidiplomeid kui külmkapimagneteid, vaid lisaks pedagoogilisele haridusele ka näiteks osalema erinevatel kursustel ja lugema erialaseid raamatuid. Tippülikoolide avatud kursused, oma ala spetsialistide veebiseminarid ja erialane kirjandus on vaid mõne hiirekliki kaugusel – ometi näib, et sageli on neidki klikke raske teha ja oma aega selleks „kulutada“.

Enese usaldamine
Kas töötaksid näiteks tubakatooteid turustavas ettevõttes, olles ise kategooriliselt suitsetamise vastu? Aga kui palk oleks motiveeriv ja kolleegidki toredad? Kindlasti vastavad mõned sellele küsimusele „jah“ ja mõned „ei“. Oluline on, et valiksid ametikohti ja karjäärirada iseennast oma otsustes usaldades ja teadlikke otsuseid vastu võttes. Mõtle, mis on Sinu jaoks olulisem, kas hea töötasu, ettevõtte tegevusvaldkond, sisekliima või hoopis Sinuga ühtivad väärtushinnangud?

Karjäär on teekond
Võib-olla avastad ühel hetkel, et ametikoht, millele kandideerisid, ei täida Sinu eesmärke, ettevõtte siseõhkkond on Sinu jaoks sobimatu, firma läheb pankrotti või viiakse Sinu osakonna töö välismaale ja Sa ei taha kodumaalt töö pärast ära kolida. Olgu põhjus milline tahes, alati ei pruugi õnnestuda töötada väljavalitud ametikohal nii kaua, kui seda sooviksid. Seega tasub mõelda igale töökohale kui kogemusele, mis on osa Sinu karjääri teekonnast. Mõtle, mida oled õppinud varasematest töökogemustest ja millise panuse on need Sinu karjääriteele andnud?

Isiklik areng on oluline
Karjääriplaneerimine aitab Sul seada isiklikke eesmärke. Tasub endalt küsida, milliseid oskusi soovid omandada, kuidas plaanid nendeni jõuda, mis motiveerib Sind eesmärke saavutama, kas Sinu väljavalitud töökoht soodustab või hoopis pärsib nende täitmist. Inimeste ambitsioonid on väga erinevad ja ajas sageli muutuvad. Võib-olla oled alati arvanud, et Sinust ei saa kindlasti juhti, ent sobiva võimaluse ja meeskonna puhul lööb Sinus välja varjatud talent? See tähendab, et ajas võid, ja ilmselt hakkadki, püüdma kõrgemaid ja rohkem eneseteostusvõimalusi pakkuvaid eesmärke. Et nendeni jõuda, pead Sa isiklikus plaanis arenema just enda soovitud suunas.

Oled uutele väljakutsetele avatud? Heida pilk tööpakkumistele Sinu valdkonnas.