2023-08-23 14:48:55

Motivatsioonikiri

16.06.2016

NB! Kui saadad konkreetsele tööpakkumisele oma motivatsioonikirja, siis palume kindlasti MITTE teha sellest näitest copy-pastet. See ei jäta tööandjale head muljet, kui erinevate inimeste motivatsioonikirjad algavad ja lõppevad sõna-sõnalt ühtemoodi!

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt kaaskirja põhjalikum versioon, millega saad juhtida tähelepanu oma tugevustele ja senistele tööalastele saavutustele. Motivatsioonikirja eesmärgiks on täiendada CV-d, mitte seda korrata. Motivatsioonikirja pikkus võiks olla maksimaalselt 1 A4 lehekülg. 

Esimeses lõigus esita üldine informatsioon ja oma pöördumise põhjus. Kindlasti too välja, millisele ametikohale soovid kandideerida.
Teises lõigus too välja oma senised oskused, teadmised ja kogemused, andes sellega põhjenduse, miks just Sina sobid antud ametikohale. Jälgi, et Sinu poolt välja toodud punktid vastaksid tööpakkumises loetletud nõudmiste ja kompetenstidega. Soovitatav on eelnevalt end kurssi viia ettevõtte tegevusalaga ja toodetega, nii saad paremini oma sobivust antud ametikohale põhjendada.
Kolmas lõik on motivatsioonikirja võtmeosa. Siin tuleb Sul põhjendada, miks Sa soovid just seda ametikohta. Kirjuta, millist lisaväärtust suudaksid antud ettevõttele pakkuda ja kuidas vastav ametikoht Sind arendaks.
Lõpetuseks märgi ära, et Sinu CV on kirjale lisatud. Anna teada, oled avatud küsimustele ning näita üles initsiatiivi võimalikuks tööintervjuuks.

 

Näide motivatsioonikirjast
 

Jaan Tamm
Kaseotsa tee 15-6
12915 TALLINN
Tel: 666 6654, 5366 5441
E-post: jt@cvkeskus.ee

 

Pr Agnes Päike
Avalik Asutus
Käbi pst 34
12345 TALLINN 
13. jaanuar 2014 (või 13.01.2014)

 


 

Kandideerimine
(või MOTIVATSIOONIKIRI)


Lugupeetud proua Päike
(või kui tead ametinimetust – Lugupeetud personalijuht)

 

Soovin kandideerida Teie ettevõtte poolt välja kuulutatud ketiüksuse juhi ametikoha konkursile.

Lisatud CV annab ülevaate minu eelnevatest saavutustest ning oskustest lahendada konflikte. Lisaks toon käesoleva kirjaga välja oma oskused, mis vastavad Teie tööpakkumises esitatud nõudmistele.

Omandasin majandusalase kõrghariduse EBS-s. Lisaks on mul 8-aastane töökogemus kaubanduses. Tänu mainitud haridusele ning töökogemusele, olen äärmiselt hästi kursis antud valdkonnas toimuvaga. Olles ise ka mitme projekti algataja, on mul piisavalt organiseerimisvõimet ning suudan edukalt juhtida meeskonda. Minu senine töö on andnud mulle kogemuse nii personalijuhtimises kui ka taganud hea arvutikasutamise oskuse. AS Tähemees juhatuses, kus ma aktiivselt osalen, on töökeeleks inglise keel ning lisaks suhtlen vabalt ka soome- ning vene keeles. Lisaks olen oma teadmisi ja oskusi pidevalt arendanud iga-aastastel seminaridel, konverentsidel ja koolitustel.

Tutvusin Teie ettevõtte koduleheküljega ning seal välja toodud tegevusvaldkondadega ning sellest lähtuvalt pean pakutavat ametikohta heaks väljakutseks, mis annab ka minule hea võimaluse ennast proovile panna. Olen veendunud, et suudan oma seniseid teadmisi ja kogemusi rakendades luua Teie ettevõttele olulist lisaväärtust.

Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen meeleldi nõus nendele vastama Teile sobival ajal. Olen kättesaadav ülaltoodud kontaktidelt ning jään huviga ootama Teiega kohtumist.


Lugupidamisega
Jaan Tamm
 

Lisa: CV