AvalehtKarjääriabi Motivatsioonikiri (näidis) Kuidas kirjutada motivatsioonikirja? (+NÄIDIS)
 

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja? (+NÄIDIS) (1)

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

Motivatsioonikiri kirjeldab tööotsija motivatsiooni konkreetsele ametikohale kandideerides. Motivatsioonikirja eesmärk on potentsiaalsele uuele tööandjale anda teada, miks arvad, et just Sind peaks tööle võetama. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole motivatsioonikiri jutustuseks vormistatud CV, vaid täiendus juba kirjapandule. Motivatsioonikirja eesmärk on umbes ühele A4-le mahutatult anda vastus tööandja küsimusele „Miks just Sina sobid kõige paremini väljakuulutatud ametikohale?“.
Millest motivatsioonikiri koosneb?
Motivatsioonikirja tuleks kindlasti alustada seletusega, millisele ametikohale kandideerid. Iga värbamisega kokku puutunud inimene on saanud vähemalt mõne e-kirja, mille manuses on vaid CV, aga seletust, kuhu kandideeritakse, ei paista kuskilt. Kui tegu ei ole just kolme-sõbra-ettevõttega, on vägagi tõenäoline, et personalitöötajal on rohkem kui üks konkurss parasjagu käimas.
Kui oled üles täheldanud, millisele tööpakkumisele vastad, siis järgmiseks kirjelda potentsiaalsele uuele tööandjale oskusi ja kogemusi, mis põhjendavad ära just Sinu sobivuse väljakuulutatud ametikohale. Spikri, millest kirjutada, leiad töökuulutusest, kuhu tööandjad panevad kirja nende jaoks olulised nõudmised. Kindlasti ei tasu lasta end heidutada lausetest „vajalik 3-aastane töökogemus valdkonnas X“ või „töö eeldab 5-aastast töökogemust ametikohal Y“. Kui oled kompetentne töökirjelduses mainitut tegema, siis näiteks aasta väiksem töökogemus täpselt samal ametikohal või valdkonnas ei ole kindlasti see, mis Sind konkursist välistab.
Kui oled oskused ja kogemused välja toonud, siis kirjuta lahti, miks arvad, et just Sina peaksid selle ametikoha saama ja mida on Sinul ettevõttele pakkuda. Oled ehk ettevõtte tegevusvaldkonnaga väga hästi kursis, oled hetkel sama eriala õppimas või huvi ametikoha vastu lihtsalt kirjeldamatult suur. Kui oled kandideerimas tööpakkumisele, mis tegelikult ei vasta kuigi palju Sinu varasemale töökogemusele ega haridusele, on motivatsioonikiri just see koht, kus saad ära põhjendada, kuidas vaatamata varasemale karjääriteele näed ette, et antud ametikohal hakkama saaksid. Näiteks oled plaanimas õpinguid jätkata või on tegemist töökohaga, mida saabki nö käigu pealt õppida?
Lõpeta motivatsioonikiri üleskutsega Sinuga lisaküsimuste tekkimisel ühendust võtta ning maini ära, et täpsema infoga CV leiab manusest.
Siin on üks näide motivatsioonikirjast, millest soovitame ammutada inspiratsiooni, kuid kindlasti mitte sõna-sõnalt sama sisu kasutada.
Motivatsioonikiri
Lugupeetud ettevõtte X esindaja/ personalijuht/ proua Maasikas
Soovin kandideerida väljakuulutatud ketiüksuse juhi ametikohale. Kandideerin ketiüksuse juhi ametikohale, sest olen sarnasel ametikohal varem töötanud ja ka minu õpingud toetavad igati minu kandidatuuri.
Nagu e-kirjale lisatud CV-st selgub, olen omandanud koolis „X“ majandusalase kõrghariduse ja töötanud kaubanduses kokku üle 10 aasta. Tänu pikaajalisele töökogemusele ja majandushariduse olemasolule olen hästi kursis valdkonnas toimuvaga. Arvan, et ketiüksuse juht peab olema hea organiseerimisvõimega, kiire muutustele reageerija, motiveeriv juhtija ning loomulikult tööülesannete täitmisel täpne ja professionaalne. Leian, et minus on kõik eelmainitud omadused olemas. Minu töökogemus ettevõttes X on andnud mulle praktilisi kogemusi personalijuhtimises ja ettevõttest Y olen võtnud kaasa laialdased teadmised kaubanduspraktikatest. Töökuulutust lugedes tundsin ära mitmed tööülesanded, millega olen varasemalt tegelenud – seega ei ole see töö mulle võõras. Sobin suurepäraselt antud ametikohale, sest valdan kõiki kuulutuses nimetatud keeli – olen aastaid suhelnud koostööpartneritega nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Olen aastaid õppinud ja elanud Austrias – seega saan ettevõttele tuua lisandväärtust ka saksa keele näol.
Usun, et lisaks varasemale töökogemusele ja omandatud haridusele on minu eelis sel konkursil tõeline kirg antud valdkonna vastu – olen pikalt töötanud kaubanduses ja kinnitan, et just see on ala, kus end ka edaspidi töötamas näen. Samuti plaanin end pidevalt koolitada, et tööandajaga üheskoos ühiste eesmärkide poole püüelda. Olen kindel, et suudan pakutaval ametikohal luua lisandväärtust, mis mõjutab nii meeskonnatööd kui ka ettevõtte tulemusi.
Olen meeleldi nõus vastama tekkivatele küsimustele Teile sobival ajal e-maili jaan@mustikas.ee või telefoni +372 1234 5678 teel! Ootan Teiega kohtumist, et rääkida põhjalikumalt pakutavast ametikohast ja põhjustest, miks leian, et olen Teie ettevõttesse sobiv inimene.
Lugupidamisega
Jaan Mustikas
Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 252  |  Keskmine hinne: 3.65
Hinda:

Artiklite otsing