2023-08-23 14:48:55

Milliseid vigu tuleks CV-s vältida?

16.01.2017

CVKeskus.ee tööportaalist leiavad aastas töö kümned tuhanded tööotsijad ja siia on konto loonud enam kui 80% Eesti töövõtjatest. See tähendab, et ühte kohta on koondunud muljetavaldavalt suur hulk inimesi, kelle seast uuele võimalikule tööandjale või värbamisspetsialistile silma paista. Värbajatena näeme sageli CV-sid, mis parimatele kavatsustele vaatamata võivad tööotsijatest hoopis vale pildi luua.

Millised on enamlevinud vead, mida peaks CV-d koostades või uuendades meeles pidama ja vältima?

1. Saladuslikkuse hoidmine

Õigesti valitud foto aitab luua sümpaatset esmamuljet, mille mõju ei maksa alahinnata. Sageli ollakse foto kasutamisest täiesti loobutud või on segamini aetud professionaalne dokument (nagu seda on CV) ja sotsiaalvõrgustikud – lustakad perekondlikud puhkusepildid jäägu ikka Facebooki ja Instagrami, usaldustäratavad ja professionaalsemad (mitte ilmtingimata tõsised!) pildid aga CV-sse.

Seega, kui oled loomas või uuendamas CV-d, siis soovitame Sul laadida sinna mõni hiljutine (mitte 20 aasta tagune) ülesvõte. Kui sellist käepärast tõesti pole, siis Sinu õnneks teevad tänapäeva mobiiltelefonid juba suurepärase kvaliteediga pilte ja mõne hästivalgustatud valge taustaga paiga foto tegemiseks leiad Sa ka kindlasti. Palu sõpra või perekonnaliiget, et ta Sinust uue ja sümpaatse foto teeks.

Kui sobivat pilti lisada ei ole võimalik, siis jäta parem CV pildita. Kindlasti ära lisa CV-sse sotsiaalmeediasse mõeldud pilti.

2. Olevikule keskendumine

Näeme sageli, et tööotsijad märgivad CV-s ära vaid viimase töökoha. Kui Sa pole just tõepoolest ettevõttes näiteks 20 aastat stabiilselt töötanud, soovitame ära märkida ka varasemaid ametikohti. See ei tähenda siiski ilmtingimata kõikide esimeste töökohtade ja hooajatööde lisamist (kui Sa pole just hiljuti tööturule sisenenud noor).

Rohkem kui vaid viimasele töökohale viitamine, aitab potentsiaalsel uuel tööandjal saada ülevaadet, mida Sa tegelikult teinud oled ja kui paljude põnevate projektidega tegelenud. Eriti oluline on see juhul, kui oled töötanud väikeses ja vähetuntud ettevõttes, mille kohta veebiavarustes infot napib. Sellisel juhul on tööandjal või värbajal väga keeruline hinnata, mida Sa tegelikult teinud oled nimetatud ametikohal.

3. Märksõnade kasutamata jätmine

CV-s on lisaks ametinimetusele ja töökohale oluline kirjeldada, millega Sa tegelenud oled. Näiteks võib mõne väikese ettevõtte tegevjuht tegeleda ka personaliotsingu, raamatupidamise, miks mitte ka müügi- ja turundustööga, seevastu suurkorporatsiooni tegevjuhil on eelmainitud ülesanded edasi delegeeritud ning töö sisu hoopis teistsugune.

Soovitame rõhutada oma kompetentse ja erinevaid valdkondi, millega oma töös igapäevaselt kokku oled puutunud. See aitab tööandjatel ja värbajatel sihtotsinguid tehes Sind tööturult paremini üles leida ning Sinu uuele ja põnevale väljakutsele märgatavalt lähemale viia.

4. Tühjus

Sageli näeme koostatud CV-sid, kus on kirjas vaid nimi, heal juhul ka linn ja ametinimetus. Tühi CV ei anna aga potentsiaalsele uuele tööandjale ülevaadet, millega Sa tegelikult tegelenud oled ja kas võiks ka Sulle mõnd huvitavat ametikohta pakkuda, mida Sa võib-olla oled otsimas.

5. Näiline mitme ametikoha pidamine

Tihti ei määra CV-de omanikud ajavahemikke, millal ühes või teises ettevõttes on töötanud ja seetõttu võib jääda mulje, et ollakse korraga näiteks viiel-kuuel ametikohal. Jah, olles vabakutseline graafiline disainer või ajakirjanik, võib see tõepoolest nii olla, kuid kui tõenäoline on, et oled korraga tööl näiteks kolme suurettevõtte finantsosakonnas?

Tasub meelde jätta, et korrektne ja selge informatsioon Sinu CV-s võib olla just see tõuge, mis Sind unistuste töökohale sammukese lähemale viib!

Loe ka: 7 enamlevinud viga töövestlusel