2023-08-23 14:48:55

Kas soovitajate lisamine CV-sse on oluline?

31.05.2023

Tihtipeale soovivad tööandjad viimasesse vooru jõudnud kandidaatide kohta uurida lähemalt ka nende soovitajatelt. See annab tööandjale võimaluse uurida n-ö kolmandatelt isikutelt Sinu meeskonnatöö oskuse, iseloomu ja eelnevate kogemuste kohta. Samuti on jutuajamise jooksul võimalik saada tal kinnitust selle kohta, et Sa tõesti sobiksid hästi ettevõtte meeskonda.
 

Miks tasub soovitajaid CV-sse lisada ja keda endale soovitajateks valida?

Usaldusväärsus

Kõige suurem „boonus“ soovitajate lisamisel CV-sse on just usaldusväärsuse tunde loomine, mis tõstab Sind teiste kandidaatide seas esile. Tõsi, vahel ei pruugi tööandja soovitajate kontakte vajadagi, kuid juba see asjaolu, et Sul on inimesi, kes on valmis Sinu CV-s välja toodud infot kinnitama ja Sinust rääkima, lisab ühe suure plusspunkti Sulle juurde.

Mitu soovitajat peaks märgitud olema?

Üldiselt 2 – 3 soovitajast täiesti piisab. Kui mingil põhjusel peaks tööandja vajama teistsuguste soovitajate kontakte, annab ta Sulle sellest kindlasti vestluse käigus teada. Kontaktide juures oleks hea, kui tooksid välja soovitaja nime, tema seose Sinuga, e-posti ja telefoninumbri.

Kes võiksid olla Sinu soovitajad?

Kuna uuele tööle kandideerides soovib tööandja teada eelkõige, millised on olnud Sinu kogemused eelnevates töökohtades, siis oleks suurepärane, kui soovitajate nimekirjas oleksid Sinu eelmised vahetud juhid või kolleegid, kellega Sa tihedamalt koostööd oled teinud.

Samas võiks soovitajate nimekirjas leiduda ka mõni pikaajalisem sõber, kes oskaks rääkida Sinust pisut teisest vaatenurgast – just tema oskab välja tuua Sinu kõige tugevamad iseloomujooned ja pajatada Sinu hobidest lähemalt.

Kui Sul aga ei ole veel nii rikkalikku töökogemuste pagasit ja oled näiteks alles kooli lõpetanud, siis sobivad Sinu soovitajateks ka õpetajad, treenerid, huvijuhid või kasvõi peretuttavad, kes Sind pikemat aega tunnevad.

Kuidas valida seda „õiget“ soovitajat?

Esiteks tuleks valima asudes meeles pidada, et soovitaja peaks olema keegi, kes ka päriselt teab Sind ja oskaks Sinust rääkida. Ja loomulikult on ülioluline, et ta ka oleks valmis seda tegema.

Siinkohal on väga oluline rõhutada, et enne, kui kedagi endale soovitajaks CV-sse märgid, tuleb Sul ka tema nõusolek selleks saada. Samuti peaksid teatud aja tagant kontrollima soovitajate kontaktandmed üle, et need kogemata aegunud ei oleks.

Salanipp: enne igat kandideerimist mõtle, kas märgitud soovitajad suudaks Sind sellele töökohale „müüa“ või peaksid valima ehk kellegi teise, kes oskaks just nendest oskustest ja kogemustest rääkida, millest tööandja rohkem kuulda sooviks.

Kuidas soovitajat ette valmistada?

Selleks, et inimene, kes on nõustunud olema Sinu soovitaja, teaks, mida temalt oodatakse ja millisele töökohale oled kandideerimas, peaksid Sa talle eelnevalt saatma oma CV ja viima kurssi, millist ametikohta oled püüdmas ja mida seal vaja läheb. Ideaalis võiksid edastada ka tööpakkumise, sest siis saab ka soovitaja teadlikumalt kõneks tööandjaga ette valmistuda.

Seega kui oled praegu kandideerimas või plaanid uuendada oma CV-d, siis tasub mõelda ka soovitajate lisamise peale. Vahel suudab just soovitaja veenda ja anda tööandjale viimase vajaliku tõuke Sinu töölevõtmiseks.

Loe ka: 4 asja, mida tööandja Sinu kaaskirjast leida soovib + NÄIDIS