2023-08-23 14:48:55

5 nõuannet, kuidas kirjutada ideaalse pikkusega CV

16.06.2016

CV kirjutamine

CV kirjutamisel seisavad tihtipeale paljud silmitsi sama murega – kas CV pikkusest võib sõltuda minu kandideerimise edukus? Aga mis juhtub, kui mu elulookirjeldus ei mahu ühele A4-le? Selliseid küsimusi esitatakse CV Keskuse värbamiskonsultantidele pea iga päev, kuid ainuõiget vastust on väga keeruline anda, kuna iga CV peab lähtuma ametikohast, mida parasjagu püüdmas oled. CV ei ole nagu kooliaegne kodutöö, mida sageli raamivad täpselt määratletud piirangud. Kui asud aga kirjutama ideaalse pikkusega CV-d, pea meeles järgmised 5 nõuannet!
1) Sisu on määrav!
Pelgalt pikkuse tõttu ei jäeta CV-d kõrvale. Küll aga võib see juhtuda siis, kui Sinu CV koosneb tööandja arvates ebavajalikust infost. Jälgi, et elulookirjelduses oleksid varasemad töösuhted, erialased täiendkoolitused ja muu vajalik teave esitatud korrektselt ja arusaadavalt. Kindlasti peaks kogu informatsioon olema ka seotud konkreetse ametikohaga, millele kandideerid.

2) Kahe lehe reegel.
Kõige olulisema pead olema suuteline edastama kahel lehel. Pea meeles, et tööandja ei pea temale vajalikku teavet lehekülgede sahmides otsima. Kui oled CV-d koostades jõudnud neljandale leheküljele ja pole kaugeltki veel lõpetamas, siis tõenäoliselt teed Sa midagi valesti. Pea meeles, et CV on kokkuvõte Sinu varasematest tööülesannetest, oskustest ja saavutustest!

3) Bluffimine ei tööta!
Kui oled paari lühiajalise töösuhtega värske koolilõpetanu, ei tasu kramplikult üritada jätta muljet, justkui oleksid viimased kümme aastat karjääri teinud. Püüdliku ja liiga pika kirjelduse asemel soovitame tuua CV-s välja Sinu peamised tööülesanded, lisada olulisemad koolivälised väljakutsed (näiteks oled ehk olnud vabatahtlik või aidanud oma kodukohas üritusi korraldada?) ja piirduda ühe leheküljega.

4) Liiga palju töökogemust?
Olles aastaid tööl käinud, karjääriredelil liikunud ja end erialaselt täiendanud, on CV optimaalne pikkus kaks, maksimaalselt kolm lehekülge. Soovitame tuua välja vaid kõige olulisema – kas kümne aasta tagune keelekursus on ikka relevantne, kui Sa ei ole hiljem seda keelt enam kasutanud ning antud ametikohal seda ei nõuta? Kindlasti mitte. CV-d koostades tasub alati silmas pidada valdkonda, kus oled tööd otsimas – kiireltmuutuvas IT-sektoris võivad olla paari aasta tagused täiendkursused juba ammu aegunud, samas kui raamatupidaja, kohtuniku või õpetaja puhul on täiendõppe sisu ja maht väga oluliseks kriteeriumiks.

5) Lähtu ametikohast!
Kui oled täiesti veendunud, et kõik üleskirjutatu on Sinu CV-s vajalik ja relevantne, siis ära jäta midagi kirjutamata. Toonitame veelkord, et alati tasub lähtuda kandideeritavast ametikohast – mõtle, mis on oluline, mis aga ebavajalik. Näiteks ei tõsta Sinu CV väärtust pikk ja mittemidagiütlev tutvustus – kinnitame, et iga teine kandidaat on paberil samuti kohusetundlik, motiveeritud ja hea suhtlemisoskusega. Küsimus on, kuidas just Sina teistest kandidaatidest eristud ega kao äravahetamiseni sarnaste CV-de halli massi hulka?

CV-sse tasub suhtuda kui tulevikuinvesteeringusse – see on sageli Sinu esimene kontakt tööandjaga. Nüüd, kus hakkad ideaalset CV-d looma, pea meeles, et laseksid seda hiljem ka mõnel pereliikmel või heal sõbral üle vaadata. Hooletusvead on CV-des väga levinud ning jätavad Sinust kehva esmamulje!