AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Filmi- ja teleoperaator
 

Filmi- ja teleoperaator

FILMI- JA TELEOPERAATOR

Töö iseloom

Operaator jäädvustab filmilindile sündmusi ja saateid. Sarnane on filmioperaatori amet, kes võtab filmilindile rezissööri poolt kavandatud tegevust või dokumentaalseid sündmusi. Filmimisel on korraga tavaliselt vähemalt kaks operaatorit: juhtoperaator, kes ülesvõtteid koordineerib, ja kaameramees, kes täidab praktilisi ülesandeid. Lisaks kaamerale on operaatori põhiliseks töövahendiks valgus, millest oleneb väga suurel määral võtete kvaliteet. Operaator vastutab kujutise tehnilise ja kunstilise kvaliteedi eest, kompositsiooni, võttenurga ja valgustuse eest, rezissöör aga selle eest, mis pildil toimub. Kaameramehe töös ei ole kahte ühesugust tööpäeva, sest iga päev tuleb filmida erinevaid asju. Filmimise alustamisel peaks kaameramehel olema teada tellija või rezissööri soovid ja nägemus, millest tuleb juhinduda kaadrite valikul. Suur osa ajast kulub võtteskeemide ettevalmistamisele ja konsultatsioonidele tellija ja rezissööriga, sest võtteaeg on väga kallis ja seda tuleb kasutada efektiivselt. Operaatori igapäevaste tegevuste hulka kuulub kindlasti kaamera ja teiste tehniliste abivahendite ettevalmistamine võteteks. Enne kaameraga tööleasumist kontrollib operaator selle akumulaatoreid, komplekteerib vajaliku aparatuuri ja võtete lõppedes paneb kaamera kokku nii, et järgmiseks võtteks oleks võimalik seda valmis seada minimaalse ajakuluga. Pidevalt tuleb jälgida seda, et aparatuur oleks puhas ja töökorras. Operaatori ülesandeks on korraldada kõik valgustusega seotud küsimused, tehniliselt võib küll kõik olla normis, kuid kui valgus on ebaloomulik ja langeb vale nurga alt on võtted ebaõnnestunud.
Operaatori töö on väga vaheldusrikas ja põnev, iga päev tuleb ette midagi uut.

Töötingimused

Operaatori tööaeg sõltub võttegraafikust, kindlat algus- ja lõppaega pole paika pandud. On nädalaid, kus töömaht ületab tugevasti 40 tunni piiri, on nädalaid, kus tööd on vähem. Paljud operaatorid on hädas oma aja planeerimisega, sest vajadus võttele minna võib ilmneda ainult mõni tund varem, seetõttu kipub kannatama isiklik elu. Võtete ettevalmistamisele kulub umbes pool tööajast ja tegelikeks võteteks teine pool. Võtteplatsil on iga minut loetud ja operaator peab tegutsema väga läbimõeldult. Vaimset koormust lisab operaatori tööle ettearvamatus ja vajadus olla iga hetk valmis tehtud plaane muutma. Filmimisprotsess on meeskonnatöö ja iga lüli peab oma ülesandeid väga kohusetundlikult täitma, muidu on häiritud kõikide, kaasa arvatud operaatorite töörütm. Kvaliteetse lõpptulemuse tagab hea koostöö esineja, rezii, valguse- ja helitehnikutega.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Operaatoritööks on vajalikud vastav väljaõpe ja praktiline kogemus. Paljud operaatorid on oma oskused omandanud kohapeal. Operaatoril peab olema hea kompositsioonitunnetus, värvitaju ja valgustunnetus. Lisaks tunnetamisele tuleb valgust ka teoreetiliselt tunda. Operaatoritöös läheb vaja tugevat tervist, tasakaalustatud psüühikat, stressitaluvust ja käed väriseda ei tohi. Kannatlikkus ja rahulikkus ning otsustusvõime on väga olulised, sest tihtilugu on just operaator see, kes sisendab kindlustunnet kogu võttegrupile.

Artiklite otsing