2023-08-23 14:48:55

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.
Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on:

- kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamine ja esitamine Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
- Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamise analüüsimine;
- Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatavate kalamajanduse arengu abinõude rakendamises ja Euroopa Liidu ning rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis osalemine kalanduse turukorraldusega, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamisega ning töötlemisega seonduvates küsimustes.

Täpsemad teenistusülesanded:

• kalandusturu arengutoetuste (koolitus- ja praktikatoetus) õigusaktide väljatöötamine ja eelnõudele arvamuse andmine;
• kalandusandmete edastamine Euroopa Komisjonile ja kalakaubandusandmete töötlemine ning analüüsimine;
• kalandust puudutava riigiabi seire ning aruandlus;
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
• Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine;
• rahvusvaheliste organisatsioonide (nt OECD) töös osalemine.

Ootused kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui:

• Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse vallas);
• Sul on eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keele oskus kesktasemel (B1 tase);
• omad oskusi kaasaegse infotehnoloogia ja vajalike arvutiprogrammide kasutamisel;
• Sul on hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, s.h oskus suhelda avalikkusega;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakenda¬misest,
• Sul on rutiinitaluvus, s.h võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras);
• oled oma töös täpne ja korrektne;
• oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
• Sul on analüütiline mõtlemine.

Kasuks tuleb:
• kalandust puudutavate õigusaktide tundmine;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest.

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
- huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- võimalust panustada valdkonna arengusse;
- avatud meelt uuenduslikele ideedele;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss(at)agri.ee hiljemalt 11. augustil 2019. a Täpsem teave 625 6233 (Eduard Koitmaa, töö sisu osas) või 625 6168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee