2023-08-23 14:48:55

Jurist (Viimsi Vallavalitsus)

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Tööülesanded:
• vallavalitsuse ja –volikogu dokumentide, õigusaktide juriidilise korrektsuse tagamine;
• vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete, valitsuse teenistujate ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine juriidilistes küsimustes;
• vallavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute projektide koostamine või nendele õigusliku hinnangu andmine, osalemine lepingutingimuste läbirääkimistel;
• vaidluste lahendamine, esindamine kohtus;
• riigihangete alane nõustamine, riigihanke komisjoni töös osalemine;
• õiguslike analüüside või arvamuste koostamine.

Ootused kandidaadile

Nõuded kandidaadile:
• juriidiline kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad);
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses ning ametikoha töövaldkonnas;
• otsustus- ja vastutusvõime ning korrektsus töös, kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
• motiveerivat töötasu.

Lisainfo

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikirja;
• CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11.02.2019 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „jurist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil personal(at)viimsivv.ee.

Lisateave:
õigusosakonna juhataja Merit Renlund, Merit.Renlund(at)viimsivv.ee; konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, Nele.Kilk(at)viimsivv.ee