2023-08-23 14:48:55
2023-02-22 15:26:08

Jurist

CVKeskus.ee klient
Tööpakkumised

Töö kirjeldus

Tallinna Ülikooli õigus- ja hanketalitusse on oodatud tööle jurist, kelle eesmärgiks on Tallinna Ülikooli õppevaldkonna õigusaktide ja õppekorralduse toimingute juriidilise korrektsuse ning ülikooli huvide ja eesmärkide vastavuse tagamine.

Õppevaldkonna juristi peamisteks ülesanneteks on:

· ülikooli sisemiste õppevaldkonna õigusaktide, lepingute, dokumentide ja toimingute põhimõtete väljatöötamine, analüüs, muutmine, arendamine ja regulaarne juriidiline analüüs kehtiva õigusega vastavuse tagamiseks;

· ülikooli töötajate igakülgne juriidiline nõustamine, sh koolitamine ja ülikooli huvide kaitse ning järelevalve õppevaldkonnas;

· ülikooli esindamine õppevaldkonna projektides, komisjonides, töörühmades ning oma valdkonna võrgustikes;

· ülikooli esindamine õppevaldkonna vaidlustes või ülikooli nimel koostöö tegemine õigusteenuse osutajaga ja vajalike dokumentide kogumine ja koostamine;

· õppevaldkonna õigusaktide ja/või õigusaktide eelnõude analüüs, kooskõlastamine, mõjude hindamine ja hinnangute andmine lähtudes õppevaldkonna eesmärkidest ja huvidest.

Ootused kandidaadile

Sobival kandidaadil on:
• magistrikraad õigusteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon;
• vähemalt 3-aastane juriidilise töö kogemus;
• head teadmised haldusõigusest ja haldusmenetlusest, sh vaidemenetlusest;
• head teadmised avalikust haldusest, tsiviilõigusest ja võlaõigusest;
• terviku nägemise ja info süstematiseerimise oskus;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus;
• eesti ja inglise keele valdamine kõrgtasemel (C1);
• kontoritarkvara kasutusoskus (MS Office);
• isikuomadustest on oluline kohusetundlikkus, algatus-, vastutus- ja otsustusvõime, juriidiliste otsuste ja toimingutega kaasnevate õiguslike tagajärgede ettenägelikkus, usaldusväärsus ja korrektsus.

Eelise annab:
• teadmised haridusvaldkonnast ja kõrghariduse õppekorraldusest.

Ettevõte pakub

Ülikool pakub:
· tähtajatut töölepingut;
· huvitavat ja vastutusrikast tööd avalik-õiguslikus ülikoolis, sh võimalust algatada ja eest vedada sisulisi muudatusi õppekorralduses;
· professionaalset ja toetavat meeskonda;
· enesetäiendamisvõimalusi, sh osalemist tööga seotud ainekursustel ülikoolis ja välislähetusi partnerülikoolidesse;
· paindlikku töökorraldust, sh kaugtöövõimalust;
· tervisesportimise võimalusi;
· puhkust 35 kalendripäeva aastas.