2023-08-23 14:48:55

Järelevalvespetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Järelevalvespetsialisti ülesanded koostöös linnavalitsuse erinevate üksustega on

 • teostada järelevalvet Viljandi Linnavolikogu poolt heakorra, ehituse, kaevetööde, keskkonna, avaliku korra valdkondades kehtestatud eeskirjade ning ühistranspordi-, liiklus-, tubaka-, alkoholi- ja korrakaitseseaduse nõuete täitmise üle Viljandi linna haldusterritooriumil
 • avastada rikkumisi ja viia läbi nii haldus- kui ka väärteomenetlusi Viljandi Linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel
 • pidada järelevalve- ja väärteomenetluste arvestust ja koostada aruandeid;
 • koguda ja süstematiseerida informatsiooni teenistusvaldkonnas, edastada vajalikku informatsiooni ja tagada avalikustamisele kuuluva informatsiooni edastamise selle avaldamiseks veebilehel
 • koguda ja talletada tõenduspõhist teavet
 • teha koostööd Viljandi linnavalitsuse struktuuriüksuste ning teiste asutustega järelevalvespetsialisti valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamisel
 • taotleda struktuuriüksustelt ja asutustelt, samuti füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt dokumentide, esemete ja muude objektide esitamist, mis on vajalikud temale pandud teenistuskohustuste täitmiseks
 • osaleda vajadusel komisjonide töös, nõupidamistel ja seminaridel
 • menetleda märgukirju, selgitustaotlusi, teabenõudeid ja muid dokumente teenistusülesannetega seotud valdkonnas
 • osaleda volikirja alusel kohtumenetluses
 • täita muid ühekordseid käesolevas ametijuhendis kajastamata ülesandeid, mis on olemuslikult seotud järelevalvespetsialisti teenistusvaldkonnaga

Ootused kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui sul on

 • kõrgharidus
 • eesti keele oskus C1 tasemel, ühe võõrkeele oskus heal tasemel
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele
 • väärteomenetlust ja riiklikku järelevalvet reguleerivate õigusaktide hea tundmine, oskus koostada menetlusdokumente, teadmised kohtumenetlusest
 • hea arvutikasutamise oskus ja valmisolek tööks vajalike programmide, süsteemide kasutamisoskuse omandamiseks
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus
 • kehtiv autojuhiluba

 

Kasuks tuleb

 • töökogemus kohaliku omavalitsuse või riikliku järelevalve valdkonnas
 • teadmised kohaliku omavalitsuse heakorda, ehitust, kaevetöid, keskkonda ja avalikku korda reguleerivatest õigusaktidest

Ettevõte pakub

Pakume

 • osalise tööajaga ametikohta Viljandi linnavalitsuses
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva
 • soodustusi tervise edendamiseks
 • paindlikust tööaja korraldamises
 • toetust valdkondlikuks arenguks

 

Kandideerimiseks esita palun avaldus, CV ja kõrgharidust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14.11.2022

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.

Lisainfot järelevalvespetsialist ametikoha kohta anna linnasekretär Ene Rink, +372 435 4720