2023-08-23 14:48:55

Insener-andmesisestaja

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Sinu tööülesanded / Pабочие обязанности:

 • Toodete valmistatavuse väljaselgitamine vastavalt tehase tehnoloogilistele võimalustele;
 • Vajalike andmete sisestamine programmi;
 • Ostunimekirja koostamine ja edastamine ostujuhile;

________________________________________________________________________

 • Определение технологичности выпускаемой продукции по технологическим возможностям завода;
 • Внесение необходимых данных в программу;
 • Составление списка закупок и передача его менеджеру по закупкам;

Ootused kandidaadile

Ootused kandidaadile / Требования к кандидату:

 • Ehitusalane kõrg- või eriharidus
 • Hea arvutikasutusoskus (Tabelarvutus, e-post ja teiste töös kasutatavate programmide valdamine
 • Sihipärane tegutsemine kollektiivse koostöö tagamisel
 • Stressitaluvus
 • Kiire kohanemis- ja õppimisvõime
 • Korrektne eesti keel kõnes ja kirjas
 • Suhtlustasandil vene keele oskus

_______________________________________________________________

 • Высшее или специальное образование в области строительства
 • Хорошие навыки работы с компьютером (Электронные таблицы, электронная почта и владение другими программами, используемыми в работе)
 • Целенаправленные действия по обеспечению коллективного сотрудничества
 • Стрессоустойчивость
 • Способность быстро адаптироваться и обучаться
 • Корректное владение эстонским разговорным и письменным
 • Владение русским языком на разговорном уровне

Ettevõte pakub

Ettevõtte pakub / Компания предлагает:

 • väljaõpet;                                                                                         
 • motiveerivat palka; 
 • stabiilset ja pikaajalist tööd;                                     

____________________________________

 • Обучение;     
 • Мотивирующая заработная плата; 
 • Стабильная работа;