2023-08-23 14:48:55
Hooldustehnikut/ paigaldajat
VIP 1

Hooldustehnikut/ paigaldajat

Job Description

Ettevõttest:

 W&K on rohkem kui 35 aastat tegutsenud rahvusvaheline paigaldus- ja teenindusettevõtte.

 Keskmise suurusega ja omanike poolt juhitud ettevõttena on meil üle maailma rohkem kui 1500 töötajat.

 Meie jätkuvat edu kannustavad innovatsioon, kasvamine ja sõbralik töökeskkond.

 Tule veendu selles ise!

 

About us:

 For more than 35 years, W&K has been operating internationally as an installations and service company.

 As a medium-sized and owner-managed company, we employ over 1500 people worldwide.

 Innovation, growth, and an informal working environment are drivers of our continued success.

 Come and see for yourself!

 

Sinu ülesanded

 • Elektrooniliste või mehaaniliste paigaldus- või parandustööde teostamine
 • Masinate hooldus ja korrashoid
 • Mitmekülgne tegevussfäär: peamiselt farmaatsiatööstuses, toiduainetehnoloogia alal, klaasi-, kosmose, lennundus- ja autotööstuses

 

Your Duties

 • Completion of electrical or mechanical installations / conversions
 • Performing the maintenance and servicing of machines
 • Varied work, mainly in the pharmaceuticals industry, food technology, glass industry, aerospace, aviation, and automotive sectors

Requirements

Ootused sulle

 • Saksa või inglise keele oskus
 • Väljaõpe või kogemus elektrotehnika/mehaanika/mehhatroonika valdkonnas
 • Kogemus masinaehituse ja/või hoolduse alal
 • Valmisolek tööreisideks Saksamaal, Euroopas ja/või kogu maailmas

 

Your Experience

 • Knowledge of German or English
 • Training or experience in the field of electrical engineering / mechanics / mechatronics
 • Experience in mechanical engineering and / or maintenance
 • Willingness to travel; throughout Germany / Europe and / or worldwide

Company offers

Mida meie pakume

 • Tähtajatu tööleping usaldusväärse tööandjaga
 • Integreerimine saksa sotsiaalsüsteemi
 • Isiklikud töövahendid ja kvaliteetsed tööriided
 • Majutuskulud kaetakse W&K poolt
 • Hea palk, õiglased reisikulude kompensatsioonid ja päevahinnad
 • Reisiraha teie pealinnast
 • Mitmekülgne ja vastutusrikas vastutusvaldkond
 • Põhjalik ja praktiline sisseelamisprogramm

 

Miks W&K

 • Sõbralik tööõhkkond ja omanike poolt juhitud ettevõte
 • Sõbralik töökultuur, mida iseloomustab vahetu ja avatud suhtlus
 • Rahvusvaheline tööandja ja kõrgel tasemel tööohutus
 • Personaalne juhendaja ja individuaalselt kohandatud tööülesanded

 

What we offer

 • An open-ended employment contract with a reliable employer
 • Integration into the German social system!
 • Personal tool kit and quality work clothes
 • Accommodation costs are covered by W&K
 • Good pay, fair travel allowances and daily rates
 • Travel money from your capital city
 • Varied and responsible range of duties
 • A sound and practical induction period

 

Why W&K

 • Informal working atmosphere with an owner-managed employer
 • Short and open communication channels in an informal culture
 • High level of job security with an international employer
 • Dedicated supervisor and individually coordinated assignments