2023-08-23 14:48:55

Hispanistika lektor - jaanuar 2024

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Lektor on akadeemiline töötaja, kes õpetab oma ainevaldkonda ning juhendab tulemuslikult teadus-, arendus- või muusse loometegevusse kaasatud üliõpilasi eelkõige kahel esimesel kõrghariduse astmel ning osaleb õppearendustegevustes. Selleks omab lektor ulatuslikku ja edukat teadus- ja arendustegevuse kogemust või osaleb aktiivselt rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevuses.

Hispanistika lektor õpetab kõrghariduse esimesel kahel astmel hispanistikaga seotud aineid ning on kaasatud teadus- ja arendustegevusse. Tööülesanneteks on ka üliõpilaste hindamine ja tagasisidestamine, bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilaste uurimistööde juhendamine, ainevaldkonna õppearendustegevuses osalemine, osalemine üliõpilaste vastuvõtukomisjonides ja lõputööde kaitsmiskomisjonides, osalemine teadus- ja arendusprojektides, erialane koostöö ülikooli sees ja ülikooliväliste organisatsioonidega, erialane teadustegevus ja tulemuste publitseerimine.

Ootused kandidaadile

* Doktorikraad, võib olla ka omandamisel,
* ametikoht eeldab kogemusi hispanistika kursuste õpetamisel ja valdkonna uurimisel. Kasuks tuleb varasem osalemine teadus- ja arendusprojektides,
* hispaania, eesti ja inglise keel tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel,
* kandidaat peab vastama töösuhete eeskirjas lisa 6 toodud lektori ametikoha nõuetele:
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/TLU_toosuhete_eeskirja_lisad_alates_01_09_2024.pdf

Ettevõte pakub

* Huvitavat ja vastutusrikast tööd avalik-õiguslikus ülikoolis rahvusvahelises keskkonnas,
* professionaalset ja toetavat meeskonda,
* enesetäiendamisvõimalusi, sh osalemist tööga seotud ainekursustel ülikoolis ja välislähetusi partnerülikoolidesse,
* soodustingimustel tervisesportimise võimalusi,
* puhkust 56 kalendripäeva aastas,
* 5 tasustatud vaba päeva seoses oluliste elusündmustega, tervise edendamiseks, vabatahtliku töö tegemiseks.