2023-08-23 14:48:55

Haridustehnoloog

CVKeskus.ee klient
1350 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Haridustehnoloogi ametikoha eesmärk on arendada koolis e- õpet ja koordineerida IKT lõimimist ainekavasse ning koostöös IT- juhiga toetada, nõustada ja abistada õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös.

• kogub, süstematiseerib ja levitab regulaarselt IKT ja e-õppega seotud infot;
• kogub infot e-õppe võimaluste kasutamise kohta koolis ning selgitab välja sellega seotud probleemid ja vajadused;
• nõustab kooli töötajaid IKT ja e-õppega seotud küsimustes;
• nõustab õpilasi e-posti ja õppeinfosüsteemi kontode loomisel ja e-õppesüsteemi ning Google keskkonna kasutamisel;
• abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
• nõustab õpetajaid digitaalsete õpiobjektide loomisel;
• korraldab erinevaid IKT- ja e-õppe alaseid majasiseseid koolitusi, vajaduse korral ka individuaalkoolitusi kooli töötajatele.

Ootused kandidaadile

Pedagoogiline kõrgharidus, läbitud arvutialane täiendõpe. Arvuti kasutamisoskus kõrgtasemel.

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume modernset ja innovaatilist töökeskkonda, aktiivset meeskonda, sportimisvõimalusi ja ühisüritusi.