2023-08-23 14:48:55

Haridusosakonna peaspetsialist

CVKeskus.ee klient
Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Töö kirjeldus

 • Arendab linna noorte-, spordi- ja kultuuripoliitikat.
 • Algatab ja koordineerib linna noorsootöö, spordi ja kultuuri teenuste ja programmidega seonduvaid arendustegevusi.
 • Koordineerib linna haldusalas olevate noorsootöö, kultuuri ja spordiasutuste võrgustikku, lähtuvalt linna arengukavast.
 • Koordineerib valdkonna edendavate MTÜde tegevust.
 • Kontrollib linnavalitsuse hallatavate kultuuri-, noorsootöö- ja spordiasutuste sisulist tööd, osaleb nende tegevuste analüüsimisel ning planeerimisel.
 • Kontrollib ja koordineerib valdkonna toetuste eraldamist. 

Ootused kandidaadile

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus – soovitavalt spordi, kultuuri või noorsootöö valdkonnas.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus, kohaliku omavalitsuse asutuste asjaajamiskorralduse tundmine.
 • Teadmised spordi, kultuuri ja noorsootöö korraldusest.
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide sealhulgas vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmekogude ning bürootehnika kasutamise oskus.
 • Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi ja neid rakendada.
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.

Ettevõte pakub

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust + 3 tervisetaastamise päeva aastas palgasäilitamisega.
 • tervisespordikulude hüvitamist.
 • stabiilset tööd.
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid.
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda.
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • ühisüritusi.